Hur gör du om du misstänker asbest?

Många av oss hemmafixare är inte rädda att anta stora och små projekt hemma. Det man inte kan eller har erfarenhet av, går ju att få fram information om nätet. Kan grannen så kan jag, eller hur? Mindre renoveringar, målning och tapetsering klarar de flesta av. Att bygga en altan eller en lekstuga i trä till barnen går också att göra med bra verktyg och material samt intruktioner från den lokala bygghandeln. Men hur är det nu med asbest i din gamla 50-talkåk? Först och främst måste du göra en miljöinventering för att fastslå om behovet finns och var i huset det i så fall finns.

Något för hemmafixaren?

Kan man göra en asbestsanering själv och får man ens göra det som privatperson? Vilka risker finns och vad behöver jag för utrustning? Visst går det att göra själv, men det är ett väldigt riskfyllt och farligt projekt för den som inte har stor erfarenhet. Det är absolut inget för den som har tummen mitt i handen. Det finns direkt kopplingar till olika cancerformer vid direktkontakt med de mycket hälsofarliga asbestfibrerna. 

Rekommendationen är faktiskt att anlita en expert på just asbestsanering. Det finns många proffesionella asbestsanerare som till exempel företaget asbestsaneringstockholm.nu. Det är ett kompetent med stora kunskaper inom sanering av asbest med lång erfarenhet. Deet är helt enkelt inte värt risken att göra själv.

Vad är egentligen asbest?

Asbest är faktiskt ett i berggrunden naturligt förekommande kristallint fibröst mineral. Dess egenskaper har varit kända i flera tusen år. I Sverige finner du det i till exempel eternitplattor, värmeisolering och i kakelfix och olika varianter av gummigolv. I eternit blandas cement med krossad asbest för att bli mer slitstarkt. 

Obehandlad asbest är ofarligt, men när det uppstår damm blir det mycket farligt. Vid inanding kan det bland annat orsaka cancer, även vid endast kortvarig närkontakt.

Hantering av asbest

Vid asbestsanering måste detta alltid anmälas till miljökontoret i hemkommunen. Allt byggavfall måste förpackas väl och märkas noggrant att det innehåller ämnet. Transporten måste ske utan risk för att damm uppkommer. Plastsäckar måste tätas noga med tejp märkta med "ASBEST". 

För att över huvudtaget kunna göra en sanering måste man använda ansiktsmask med ett så kallat P3-filter som effektivt skyddar mot de farliga partiklarna. Ett annat måste är saneringsoverall med huva och täta skyddshandskar. Försök att göra saneringen utomhus, då fibrerna ligger kvar i luften länge. Vid behov är det fördelaktigt att blöta materielen först för att minska damning. När det gäller att plocka ner till exempel eternitplattor, måste detta ske med stor försiktighet.  

 

7 Feb 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.