Bygga med trä – en hållbar lösning

I Sverige har vi en tradition av att bygga med trä och där det materialet – än idag – är det självklara valet. Anledningarna till detta är inte så svåra att förklara: trä är relativt billigt, det håller en långre tid, det är lätt att jobba med (beroende på vilket träslag som används naturligtvis), det finns ett stort utbud (Sverige består till stor del av just skog) och det är väldigt snyggt. Oavsett om man väljer att bygga en möbel i trä eller om man bygger ett helt nytt hus i samma material – trä är en klassiker som alltid går hem.

Innan vi fortsätter så ska vi även säga att det i många fall går lite för långt. Det vill säga; det finns även andra alternativ som kan visa sig fungera minst lika bra – i många fall bättre – än trä och vi har en förmåga attvara lite fega gällande materialval. Trä är ett säkert kort – alternativen är inte fullt lika säkra och därför sker också ett slentrianmässigt – lite tråkigt – val. Ser man till exempelvis fönster så tar många för givet att sådana ska vara av trä snarare än av plast eller aluminum; något som dels kan innebära både begränsad livslängd, mer skötsel och ett högre pris. Vårt råd: använd gärna trä – men bind inte upp dig innan du noggrant undersökt alternativen. Med detta sagt så tänkte vi peka på några saker att ha i åtanke då man ska bygga med trä och vi gör detta i form punkter:

Bygga i trä? Tänk på detta!

  • Ute eller inomhus? Ska du bygga en veranda eller ska du bygga en liten pall att ha i köket? Här kommer det finnas en avgörande skillnad i hur du väljer både träsort och hur denna är behandlat innan. Av naturliga skäl; en veranda står utomhus och det innebär att den måste stå emot fukt och mögelangrepp. Tryckimpregnerat trä är att föredra där, pallen å sin sida – där kan du välja i stort sätt vilket träslag som helst.
  • NTR-klassat trä. Det ska du alltid eftersöka då märkningen gör att träet – virket – lever upp till de högt ställda kraven från Nordiska Träskyddsrådet och detta både gällande kvalitet och miljö.
  • Trä är ett levande material. I takt me dtiden så kommer träet att svälla, det kommer att röra på sig och det kommer att ändra färg och karaktär (och bli snyggare!). För dig så innebär det att du måste ge träet en möjlighet att röra på sig; använd rätt mellanrum då du bygger exempelvis en altan.
  • Underhåll. Trä behöver ofta oljas in och det behöver skötsel. Ser man till ett trägolv så bör du aldrig använda mer vatten än nöden kräver och du bör alltid använda såpa snarare än något annat rengöringsmedel vid rengöring.
  • Skruv eller spik? Utomhus så är nästan alltid skruv att föredra. Detta då spik i takt med tiden har en tendens att skjuta upp.

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.