Planera en renovering innan du sätter igång

Det finns tydliga samband mellan ett misslyckat renoveringsprojekt och en bristande planering som föregått denna. Det säger sig självt. Har du inte planerat innan så kommer det hela att ta betydligt längre tid att slutföra – oavsett vad det handlar om. Naturligtvsis å är ett större projekt i ett större behov av en godare planering och vi tänkte ge ett exempel på hur man ska tänka vid planeringen.

Vi kan säga att du står inför att byta köket i ditt hus och att du tänkt dig att sköta detta – i den mån det är möjligt – på egen hand. Du kommer att få ta hjälp med att sätta fast stommar och hänga upp skåp, ren muskulär hjälp, men resten har du tänkt dig att göra alldeles själv. Följande punkter är typiska exempel på sådant som ingår i det vi kallar en god planering:

  • Ut med det gamla. Innan det nya köket kan komma på plats så måste det gamla ut. Det här inte bara att riva – i synenrhet inte om du bor i lägenhet – och slänga. För; var ska du slänga allting? Här måste du hyra container, du måste se till att fylla denna under en relativt kort period och detta för att spara in pengar. alternativt anlita en profesionell rivningsfirma – något som i många fall är den bästa lösningen; i synnerhet i just lägenheter där de trängre utrymmen som erbjuds i exempelvis trapphuset sällan är lätta att handskas med.
  • In med det nya: hur ser det ut med leveransen? Kan du lita på att köket kommer på utsatt datum och om inte – hur löser du det då? En av svårigheterna med att renovera på egen hand är att man ofta har en realtivt begränsad tid på sig – de flesta har andra jobb och förlägger därför renoveringsprojekten till kvällar och helger.
  • Sätt igång – men undersök först. Ta först fram delar och undersök dessa så gott det går. Verkar allt ha klarat leveranser, verkar det saknas någonting? Kolla igenom och försök att lägga delarna i den ordning du ska arbeta.
  • Färdig? Inte riktigt. Vi säger här att du de facto lyckats rätt bra med din renovering och att du lyckats med att få allting på plats. Det hela har tagit viss tid; men du har hela tiden arbetat systematiskt och metodiskt smat tagit de motgångar och problem du stött på med jämnmod. Vad återstår då? Jo, städning och rengöring. I synnerhet gäller detta obehaget med byggdamm som har en förmåga att sprida sig runt ehla bostaden i samband med en renovering. Två råd! Ta hjälp av en städfirma, specialiserad på byggstädning eller se till att i god tid innan bokat en så kallad byggdammsugare. Sådana finns att hyra på bygghandlar – men det är ofta kö och det är därför sällan du kan gå in och förvänta dig att med kort varsel få tag på en.

byggarbetare inspekterar ritning

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.