Blogg

När är det aktuellt med ljudisolering?

28 mar 2020

Har du en lokal som kräver ljudisolering? Då kan det vara en bra idé att isolera med hjälp av ett undertak. Det kan också kan fylla många andra funktioner. Vilka då? Ta reda på det här.

Det finns många olika miljöer som kräver en bra ljudisolering. Det kan vara i en industrilokal där ljudvolymen är hög och då för de anställdas skull måste man få ner ljudvolymen. På ett kontor passar det också väldigt bra med en ljudisolering. Och i de flesta offentliga miljöer bör det sättas in ljudisolering. Det kan vara sjukhus och skolor som behöver få ner ljudvolymen för att de som vistas där ska få en så lugn miljö som möjligt. Att ljudisolera en lokal medför en behagligare atmosfär och gör att akustiken blir mer balanserad. Ett sätt att isolera på är med hjälp av ett undertak som sätts upp i taket. Givetvis är det möjligt att isolera även golv och väggar i lokalen. Det finns två typer av ljudisolering som man pratar om och dessa är luftljudsisolering och stegljudsisolering.

Undertak har flera fördelar

För att genomföra en ljudisolering så sätts undertaket upp på taket och med ett mellanrum. Där sätter man upp speciella skivor som sänker ljudvolymen genom att de absorberar ljudet. Skivorna som sätts upp kallas akustikskivor eller undertaksskivor och de finns i många sorters material. Undvik att använda gips då det ej är ljudabsorberande. De material man ska använda på skivorna är stenull, glasull eller träullit. De har förmågan att absorbera ljud. Ett undertak har förutom en ljudisolerande effekt ha många andra fördelar. Med hjälp av ett undertak så kan man lättare installera andra funktioner som belysning, el och ventilation. Har man ett skadat tak så kan man med hjälp av ett undertak dölja sådana skönhetsfel, så det finns många fördelar. Om undertaket sitter i ett kök eller badrum så kan man välja skivor som är bra vid fuktiga miljöer. Skivorna som sätts upp är lätta att byta ut, vilket är väldigt bra om man vill ändra utseende på rummet.

Behov att sänka ljudvolymen

I offentliga lokaler är sedan länge behovet av att ljudisolera tillgodosett. För att människan ska klara av att vistas länge i inomhusmiljöer så krävs en bra ljudisolering. Är det för hög ljudvolym kan vi människor bli stressade och har inte lika bra koncentrationsförmåga. En arbetsplats kan dra många fördelar av att ljudisolera då det ger ett behagligt arbetsklimat. Så vill du ha glada och pigga anställda bör du ljudisolera.

Det fantastiska med balkonginglasning

26 mar 2020

Önskar du att du kunde sitta ute på balkongen även när det regnar? Eller när det är kallt? Drömmen kan gå i uppfyllelse. Ta reda på varför balkonginglasning blir allt mer populärt.

Har du länge drömt om en inglasad balkong? Eller ett uterum? Det är fullt förståeligt. Har man balkonginglasning så kan man sitta ute året om. Eller ja, ute fast inne. Komplettera med infravärme så finns det dessutom värme under den kyligare delen av året. Vill man öka mysfaktorn ytterligare så går det även att installera en braskamin, men detta är en smaksak samt en kostnadsfråga. En balkonginglasning ger dig det bästa av två världar då du har möjlighet att stänga ute oönskat väder såsom regn och blåst. Men för den som fascineras av blixt och åska så har man samtidigt första parkett för att se spektaklet. Man kan även öppna upp om man önskar vädra och släppa in frisk luft. För den som vill syssla med växter och odling så är det ett perfekt utrymme för plantor med mycket ljus och tillräckligt med skydd. Möjligheten att odla eget lockar många. Tomater, jordgubbar, smultron och ja, endast fantasin sätter gränser.

fin ljus balkonginglasning

Fönster och dörrar i olika utföranden

En balkonginglasning måttanpassas oftast efter en redan existerande balkong. Vissa väljer även att bygga nytt. Det går även att glasa in en altan eller en terrass. Har man speciella behov eller önskemål som insynsskydd, antal öppningsbara fönsterpartier, storlek på glas eller liknande så specialtillverkas dessa efter önskemål. För den händige är det fullt möjligt att montera glas i den här omfattningen själv, både vad gäller balkong och uterum eller altan. Det gäller som vanligt att vara noggrann med planering så att inga moment kommer som en överraskning. Att rådfråga en expert är klokt. I annat fall finns det många specialister på området att anlita som arbetar med just balkonginglasning.

Balkong blir extra rum

Förutom att man kan öppna och stänga som man vill, anpassa glas efter önskemål och inte minst titta på blixtar och andra naturliga fenomen så förvandlas en inglasad balkong till ett extra rum. Det går att ha utemöbler med dynor på balkongen som man inte måste släpa ut och in hela tiden. Balkonginglasningen har även en isolerande effekt på rummet intill vilket resulterar i att man sparar energi och på så vis sänker värmekostnaden. Med denna informationen kan man dämpa sitt samvete om man väljer att investera i en inglasad balkong. Eller ett varför inte ett helt uterum?

Klimatet kräver lösningar

20 mar 2020

Har du funderat på detta med uppvärmning av din bostad? Känns det tungt varje månad när elräkningen kommer? Det finns flera goda alternativ där ni både kan behålla värmen och spara pengar!

Det finns många anledningar till att se över uppvärmningen i hemmet. Den mest påtagliga brukar göra sig påmind en gång i månaden när fakturan för eluppvärmning kommer. Det är oftast, kan vi säga, obilligt. Rentav dyrt, i många fall. Ändå är det inte säkert att vi är nöjda med hur varmt det är i bostaden eller lokalen vi vill värma upp. Dyr värme är definitivt inte samtidigt bra värme! En bra lösning för uppvärmning är något man behöver tänka över. Det ska vara effektivt, det ska inte vara för dyrt, och det ska vara hållbart på sikt. Många väljer lösningar där flera system används samtidigt och kompletterar varandra. En värmepump är en bra början!

Olika värmepumpar och funktioner

Värmepumpar är intressanta alternativ. En av anledningarna är att flera av dem är relativt enkla att installera och inte heller speciellt dyra i inköp. En annan bra anledning är att de inte använder några fossila bränslen. De behöver inte mycket underhåll och de sköter sig i allmänhet väl i drift. Vi ska se lite översiktligt på hur olika typer av värmepumpar fungerar. Sedan kan det vara vettigt att låta någon sakkunnig råda dig i ditt specifika fall. Alla system passar inte alla fastigheter - fast de flesta.

Luftvärmepumpar finns i två varianter, vanligen benämnda luft-luft och luft-vatten. En luft-luftpump värmer överskottsvärmen i uteluften och den används sedan till att värma din bostad. En enhet sätts på insidan av en yttervägg och den andra på utsidan av fastigheten. Om du bor i ett tvåplanshus är det lämpligt att installera en enhet på varje våningsplan. Om du idag har ett vattenburet värmesystem kan du använda en luft-vattenpump, som överför värmen till vattensystemet.

Bergvärme, hur fungerar det?

En bergvärmepump är ett större projekt. Bergvärme är också ett otroligt effektivt system som återanvänder resurser och dessutom är mycket driftsäkert och underhållsfritt. När bergvärme installeras behöver man borra djupt, cirka 200-300 meter ner i marken. Därifrån pumpas sedan hett vatten upp till din fastighet, cirkulerar, och återförs ner i jorden där det värms upp igen. Alla typer av uppvärmning kräver installation, resurser och service emellanåt. Värmepumpar är ändå oerhört enkla och bra system för uppvärmning som snabbt betalar sig i form av minskad förbrukning och kostnad.

En enklare väg - hjälp med bygglovsritningar

14 mar 2020

Är ni på gång med byggen? Bygglovsritningar behövs för start och grund. När du behöver hitta rätt i byggdjungeln är experthjälp ovärderligt. Läs hur ni får den hjälpen!

Alla som vid något tillfälle behövt ta sig an någon typ av nybygge vet att ingenting är enkelt i bygglovens värld. För en person som inte sysslar med dylikt på professionell nivå är en bygglovsansökan starten på en förvirrande och kanske även upplysande resa. Saken underlättas inte direkt av att villkoren inte är helt enhetligt utformade utan skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Utan tvivel går det bra för de flesta att ta sig igenom processen. Lika säkert är att de flesta skulle ha stor nytta av att överlåta arbetet till en firma som kan ta sig an hela projektet. Möjligheten finns - kunniga personer kan åta sig att sätta sig in i vad som krävs och slutföra arbetet tills ditt byggnadslov är klart.

Hur ser en process med bygglovsritningar ut?

När ni ska uppföra en byggnad på egen mark bör ni egentligen börja redan innan ni förvärvar tomten. Säkerställ att möjligheten för bygglov finns där! I nästa steg behöver ni ha klart för er var på tomten ni önskar bygga och vilken typ av byggnad ni vill ha. Kommunen kommer att behöva uppgifter, ritningar och andra handlingar, samt information om vem som kommer att vara kontrollansvarig för byggnationen. Ett beviljat bygglov ska påbörjas inom två år från beviljandet, och avslutas inom fem år.

Det är också viktigt att komma ihåg att inte bara en nybyggnation behöver bygglov! En carport, en mur eller ett plank, en tillbyggnad och vissa andra permanenta strukturer kan också behöva bygglov. Hör med din kommuns byggnadsnämnd och ta sedan kontakt med den firma som hjälper dig med bygglovsritningar.

Korrekt förfarande ger kortare byggtid och mindre besvär

Att få hjälp med bygglovsritningar känns för de flesta av oss som en stor lättnad. Det är tidsödande och kan även bli kostsamt att försöka hantera processen på egen hand om man inte är mycket van - vilket de flesta av oss inte är. Att bygga utan att ha lämnat korrekta och fullständiga uppgifter kan bli mycket dyrt då man kan tvingas riva det man redan låtit bygga, i värsta fall.

Att låta en kompetent och effektiv firma ta hand om dina bygglovsritningar sparar pengar och bekymmer och säkrar ditt nybygge. För en lyckad byggnation bör ni kontakta en firma redan idag! Vi rekommenderar: https://www.bygglovsritningar.net/

Anlita en takläggare att fixa taket innan fuktskador uppstår

14 mar 2020

Behöver ni lägga nytt tak på sommarstugan? Sol och salta vindar sliter hårt även på ett tak. Vänta inte med det - det finns kunniga takläggare som kan lägga alla möjlig takbeläggningar.

Tak slits av väder och vind och det finns tyvärr inget tak som håller för evigt. Därför bör man besiktiga sitt tak regelbundet varje år och även då det har stormat lite extra. Det är lätt hänt att tegelpannor hamnar på sned och att äldre fogar släpper då de utsätts för tuffa väderförhållanden. Ha därför som rutin att klättra upp på taket åtminstone en gång om året för att se så att allt sitter som det ska. Titta speciellt runt takfönster, skorsten och ventiler eftersom det är där som det lättast uppstår läckor. Gå också upp på vinden och försäkra er om att där inte finns några fuktskador. Lättast att upptäcka eventuella sådana är efter ett kraftigt skyfall så passa på en riktigt regnig dag. Man brukar också kunna känna på doften om det finns en fuktskada. Det ska lukta friskt och av trä uppe på en vind.

Tegel, papp och plåt är vanliga takmaterial

Det är bra att lägga om ett tak innan det uppstår fuktskador. Är takbeläggningen gammal och har gjort sitt kan det vara bästa att i god tid kontakta en duktig takläggare och be om en offert. De flesta professionella takläggare arbetar med alla slags takbeläggningar som tegel, plåt och papp. De utför också reparationsarbeten på tak som kanske inte ännu behöver bytas. Det kan vara vindskivor och fogar som släppt eller takpannor som spruckit och behöver ersättas.

Man kan ibland välja ett annat takmaterial än det tidigare

Då man ersätter ett gammalt tak mot ett nytt lägger man oftast samma material som tidigare. Ibland kan man passa på och byta men det är inte alltid som huset tillåter det. Ett hus med plåttak kanske inte klarar den tunga belastningen som ett tegeltak utgör om man nu skulle vilja byta till det. En kunnig takläggare kan snabbt avgöra vilka möjligheter som finns. Vår och sommar årstiderna som bäst lämpar sig om man vill byta sitt tak. Därför kan det vara en god idé att tidigt kontakta en takläggare så att man kan planera in arbetet. Fråga gärna runt bland grannar och vänner om de har en takläggare som de kan rekommendera och be sedan om en offert.

Fönsterbyte – lättare än vad man tror

12 mar 2020

Ett fönsterbyte kan kännas som ett tungt projekt men hjälp finns att få. Byt fönster för att spara energi och få ett bättre inomhusklimat

Fönsterbyte är ett stort projekt, ingen tvekan! Det är bökigt, det tar tid och inte minst så kostar det en hel del. Som tur är finns det många företag specialiserade inom området. De har all kunskap och kompetens som krävs för att jätteprojektet ska gå snabbt och smidigt till. Vid fönsterbyte gäller det att ta hänsyn till en del viktiga faktorer då fastighetens eget utseende står som nummer ett. Gäller det exempelvis ett äldre hus med träfönster som måste bevara sin skepnad så gäller det att välja samma typ av fönster. Även om PVC – fönster har visat sig att ha bättre isolation så passar de inte på ett anrikt hus. I vissa fall bör man ta hänsyn till sådana yttre faktorer.

Varför ska man byta fönster?

Nya fönster lyfter byggnadens utseende och kan leda till bättre inomhusklimat. Att byta fönster är alltid en smart investering. Nya fönster ökar byggnadens totala värde samtidigt som det bidrar till att förbättra dess utseende. En viktig faktor är att nya, bättre fönster leder till bättre inomhusklimat. Tvärdrag är en av de främsta anledningarna till ett fönsterbyte. Sveriges hårda klimat med mycket vind och kyla kan lätt bidra till låga temperaturer inomhus om fönstren inte är bra isolerade. Sist men inte minst bidrar nya, välisolerade fönster till sänkta kostnader för uppvärmning. Detta hänger tätt ihop med ett bättre och varmare klimat inomhus.

Arbetsprocessen bakom ett fönsterbyte

Hur går ett fönsterbyte till? Olika företag har olika arbetsprocesser men i de allra flesta fall handlar det om några enkla steg. Börja alltid med att kolla vad det finns för företag på marknaden som erbjuder byte av fönster och kontrollera deras erfarenhet genom en befintlig referenslista. Ring och prata med företaget. Fråga om den optimala lösningen för dina fönster. Alla råd och tips kan vara väldigt användbara och bra att ta hänsyn till. Boka även ett hembesök om du nu har valt ett. Hembesöket tar inte så lång tid. Firman brukar skicka en kunnig medarbetare som mäter och gör en beräkning av materialförbruk och tid som själva projektet kommer att ta. Nästa steg är att få begära en offert med de olika delmomenten. Om du accepterar offerten följer själva fönsterbytet som består av leverans och montering av nya fönster. Vi rekommenderar denna sida: https://www.bytafönster.biz

Vad är brandisolering?

10 mar 2020

Har du brandvarnare hemma men önskar ytterligare skydd mot en eventuell brand? Brandisolering är ett effektivt sätt för att förhindra lågornas spridning och på så sätt minimera skadorna.

Om olyckan skulle vara framme och en brand tar fart i ett hus, har de bärande konstruktionerna samt system för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation stor betydelse för brandens möjlighet att sprida sig. Äldre byggnader och gamla privatbostäder innebär ofta större risk för snabb och okontrollerad spridning av brand, med gamla konstruktioner som inte sällan tyvärr snarare ger lågorna mer fart - än tvärtom. En brandisolering innebär att konstruktioner som bjälklag, stommar, avloppssystem och ventilationssystem kläs med ett skyddande material som verkar isolerande vid eventuell brand. Idag finns ett antal olika material att använda som isolering, men gemensamt för de alla är att de förhindrar lågorna från att dels nå bärande konstruktioner och dels få snabbare spridning.

Brandisolering är en av flera bra metoder

En brand i hemmet är en mycket skrämmande och otäck upplevelse som om det vill sig riktigt illa kan förstöra både ägodelar, hus och framförallt innebära livsfara för de som vistas där. De flesta svenska hem är bra utrustade med brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar - men det finns ännu mer effektiva sätt än så att skydda sig själv och sitt hem från en stor brand. Brandisolering är en mycket effektiv och säker metod för att begränsa en brand och rädda omgivande konstruktioner, men utöver det finns också skydd i form av t ex brandskyddsmålning, brandtätning och brandfogning. Tillvägagångssätten skiljer sig något åt, men grundidén för samtliga metoder är egentligen densamma - nämligen att isolera och stänga inne branden för att förhindra spridning.

Ta hjälp av en professionell firma

Har du bestämt dig för att du vill investera i en bra och säker brandisolering, måste du först och främst hitta en proffsig firma som kan hjälpa dig. Brandisolering är ett komplicerat arbete som dels kräver mycket god kunskap om huskonstruktioner samt vatten- och ventilationssystem, och dels ställer höga krav på noggrannhet, kompetens och precision. För att en brandisolering ska fungera på avsett vis är det nämligen mycket viktigt att ingen yta missas eller att isoleringen på något vis blir bristfällig. Att göra det själv är med andra ord ingen bra idé. En professionell firma med kunskap och erfarenhet inom området, ser till att jobbet blir ordentligt och fackmannamässigt utfört så att du sedan kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för en brand. Vi rekommenderar att läsa mer på:https://www.brandisolering.nu/

Effektiv städning

9 mar 2020

Det behöver städas var man än är. Det behöver städas på ens arbete, i sporthallen, hemma eller på den lokala mataffären. Hur kan man städa dessa lite större ytorna på ett effektivt sätt?

Hemma städas det ofta. Det dammas och skuras och dammsugaren får gå sina varv på ren rutin, någon eller ett par gånger i veckan. Vi behöver ha städat runt omkring oss för att må bra och för att vi inte ska bli sjuka. Det krävs att det tas bort damm med hjälp av både dammvippa och dammsugare för att vi inte ska få i oss mängder av damm. Det är inte hälsosamt att andas in för mycket sådant, varken hemma eller på arbetsplatser. För att en städning ska kunna ske så effektivt och smidigt som möjligt går, särskilt på lite större platser där det blir näst intill omöjligt att hålla rent bara med hjälp av mankraft, så kan det krävas lite större maskiner än bara en dammsugare.

En maskin som underlättar städningen

På platser där det är stora lokaler med mycket golvyta kan det ibland krävas lite mer än att någon går och sopar med en kvast då och då. För det första så blir det inte rent ordentligt och för det andra så kommer det nog krävas att företaget ifråga har en person anställd bara för att sopa. Så kan man ju inte ha det. Många företag och sådana som behöver hjälp med att städa stora lokaler, köper sig en maskin som kan underlätta och effektivisera städningen. En så kallad sopmaskin är väldigt populärt, särskilt bland mataffärer och industrier. Genom att använda sig av en sådan typ av maskin fungerar städningen av golven smärtfritt och enkelt.

Modernt och miljömedvetet

Dessa typer av maskiner som finns till för att sopa golv är väldigt moderna och har omtanke om vår miljö. Med hjälp av miljövänliga filter som sitter i dessa städmaskiner, ser de till att göra rent och samtidigt tänka på miljön och vår värld. Genom att skaffa en sådan här typ av maskin för att städa stora golvytor så sparar man både tid och personal. Personalen sliter inte ut sig och slipper få problem med smärtor i kroppen, utan kan fokusera på vad som är viktigt - att sköta sina jobb som de är anställda för, inte städa arbetslokalerna. Vi ser fler och fler sådana här typer av städmaskiner idag, både i större och mindre affärer. Vi tipsar denna sajt: https://www.sopmaskin.nu/

Ett välgrundat arbete med EPS-betong

7 mar 2020

När du ska gjuta grund kan du aldrig kompromissa med kvalitén på betongen du använder. Bara med rätt blandning och tillverkning blir resultatet perfekt. EPS-betong är grundläggande.

Det kan aldrig betonas nog - när du ska bygga och gjuta behöver du använda rätt material av rätt kvalitet på rätt sätt. En byggnad kan aldrig bli bättre än grunden den står på. Om arbetet inte utförs korrekt och med rätt sorts material kommer problemen att dyka upp, förr eller senare. Att gjuta grund är ett petnoga arbete, men också ett arbete där det verkligen betalar sig att vara mycket noggrann. Eftersom EPS-betong används som underlag till golvytor av olika slag finns inget ord som “alltför noga”. Kvalitetskraven är höga, och det ska de också vara. Du vet att du har lyckats när ditt golvunderlag är på plats - plant, torrt och värmeisolerande.

EPS-betong är ett suveränt material som fyllnadsmassa

Var kan man använda EPS-betong och var är det lämpligt? Sanningen är att det kan användas i väldigt många olika sammanhang. Exempelvis passar det utmärkt som underlag i källare. Eftersom det vatten man blandar i massan går åt under härdningen kommer du att få ett golv som isolerar väl mot fukt och håller värmen där den ska vara, nämligen inomhus. Och om du planerar att installera golvvärme är EPS-betong likaså ett perfekt underlag. En jämn yta ger en enkel installation och betongens egenskaper hjälper till med värmehållningen. Ett annat användningsområde är mellanlager och utfyllnad. Lyfter vi istället blicken används betongen också till tak. Vinklade, i valv, eller plana, lättbetong fungerar alltid med rätt metoder. Eftersom materialet är så lätt tillför det mycket lite vikt i konstruktionerna. Man avslutar alltid arbetet med att applicera avjämningsmassa eller flytspackel. Sedan kan man lägga på det ytskikt man tänkt, eventuellt med golvvärme emellan.

Kvalitet och enkelhet är viktigt

Vissa arbeten med EPS-betong utförs av privatpersoner medan andra mer komplicerade gjutningar troligen ordnas av proffs. Vilket du än är behöver du se till att du får med dig betong av hög och jämn kvalitet från en pålitlig producent. Cellbetong från ett företag med lång erfarenhet garanterar att du får rätt resultat och inga efterföljande problem. Större mängder kan levereras med bil medan mindre kvantiteter levereras i säckar och blandas på plats. Kvalitén är givetvis oavsett leveranssätt alltid lika hög. När det gäller gjutning av underlag finns inga kompromisser utan endast det bästa är gott nog. Vi rekommenderar att läsa vidare på denna sajt: https://cellbetong.se/

Fönsterbyte – lättare än vad man tror

6 mar 2020

Ett fönsterbyte kan kännas som ett tungt projekt men hjälp finns att få. Byt fönster för att spara energi och få ett bättre inomhusklimat

Fönsterbyte är ett stort projekt, ingen tvekan! Det är bökigt, det tar tid och inte minst så kostar det en hel del. Som tur är finns det många företag specialiserade inom området. De har all kunskap och kompetens som krävs för att jätteprojektet ska gå snabbt och smidigt till. Vid fönsterbyte gäller det att ta hänsyn till en del viktiga faktorer då fastighetens eget utseende står som nummer ett. Gäller det exempelvis ett äldre hus med träfönster som måste bevara sin skepnad så gäller det att välja samma typ av fönster. Även om PVC – fönster har visat sig att ha bättre isolation så passar de inte på ett anrikt hus. I vissa fall bör man ta hänsyn till sådana yttre faktorer.

Varför ska man byta fönster?

Nya fönster lyfter byggnadens utseende och kan leda till bättre inomhusklimat. Att byta fönster är alltid en smart investering. Nya fönster ökar byggnadens totala värde samtidigt som det bidrar till att förbättra dess utseende. En viktig faktor är att nya, bättre fönster leder till bättre inomhusklimat. Tvärdrag är en av de främsta anledningarna till ett fönsterbyte. Sveriges hårda klimat med mycket vind och kyla kan lätt bidra till låga temperaturer inomhus om fönstren inte är bra isolerade. Sist men inte minst bidrar nya, välisolerade fönster till sänkta kostnader för uppvärmning. Detta hänger tätt ihop med ett bättre och varmare klimat inomhus.

Arbetsprocessen bakom ett fönsterbyte

Hur går ett fönsterbyte till? Olika företag har olika arbetsprocesser men i de allra flesta fall handlar det om några enkla steg. Börja alltid med att kolla vad det finns för företag på marknaden som erbjuder byte av fönster och kontrollera deras erfarenhet genom en befintlig referenslista. Ring och prata med företaget. Fråga om den optimala lösningen för dina fönster. Alla råd och tips kan vara väldigt användbara och bra att ta hänsyn till. Boka även ett hembesök om du nu har valt ett. Hembesöket tar inte så lång tid. Firman brukar skicka en kunnig medarbetare som mäter och gör en beräkning av materialförbruk och tid som själva projektet kommer att ta. Nästa steg är att få begära en offert med de olika delmomenten. Om du accepterar offerten följer själva fönsterbytet som består av leverans och montering av nya fönster. Vi rekommenderar: https://www.bytafönster.biz

Bra att veta om stambyte i Stockholm

5 mar 2020

Dags för stambyte i Stockholm? En jobbig men nödvändig process. Ta del av information om hur det går till, så är du bättre förberedd på vad som väntar.

Planerar din bostadsrättsförening för ett stambyte i Stockholm? Då kan det vara bra att känna till litegrann om hur det går till. Ett stambyte är ett omfattande arbete som innebär att man byter ut samtliga vattenledningar och avloppsstammar i ett hus eller en byggnad. Det är kostsamt, det tar tid och det innebär ofta en hel del olägenheter för de boende eftersom varken egen toalett eller dusch är tillgängliga under flera veckor. Lyckligtvis är det ingenting som behöver göras särskilt ofta - det rekommenderade intervallet är ungefär 50 år. Vid ett stambyte blir det också nödvändigt med fullständiga badrumsrenoveringar och ofta även en del köksrenoveringar, eftersom väggar och golv måste rivas upp för att komma åt rören. Besvärligt för de boende under tiden det pågår förstås, men ett nytt och fräscht badrum brukar i slutändan ändå fungera som en bra kompensation.

När är det dags för ett stambyte?

Ett stambyte är som sagt en dyrköpt historia och därmed något de flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare gärna undviker in i det sista. Det finns mindre kostsamma knep och tillvägagångssätt att ta till för att förlänga livslängden på rör och ledningar, som t.ex. relining och stamspolningar. Dessa åtgärder kan dock inte helt ersätta ett stambyte, som förr eller senare kommer att bli oundvikligt iallafall. För att veta när det börjar dra ihop sig för ett stambyte, gäller det förstås att ha koll på hur länge de befintliga rören har suttit. En annan fingervisning är om det börjar dyka upp vattenskador här och där, samt om det uppstår problem med upprepade stopp i avloppen. En professionell rörfirma kan hjälpa till med en inspektion av rören, och göra en bedömning av skicket på stammarna.

Lösningar för de boende

Förutom en hel del oväsen och en ständig närvaro av byggarbetare, är det förstås påfrestande för de boende att vara utan sina egna badrum under ett par veckors tid. Tillfälliga lösningar tillhandahålls alltid i form av provisoriska duschar och toaletter, som antingen ställs upp på gården eller kanske redan finns tillgängliga i något källarutrymme. Köken går oftast bra att använda under tiden stambytet pågår, med undantag för någon kortare period. Ta kontakt med din bostadsrättsförening för att få veta hur det kommer bli när just ditt hus ska genomgå ett stambyte.

Rörmärkning - ett måste inom industrin

3 mar 2020

Vad är det för ett rör? Den frågan ska aldrig behöva ställas inom industrin och i samband med att exempelvis en brandman rycker ut i händelse av en brand. Rörmärkning är något som måste finnas och där varje rör och ledning i en fastighet på ett tydligt sätt ska märkas ut så att man vet vad som gömmer sig innanför höljet.

Rörmärkning förhindrar stora olyckor och det är en detalj som även leder till enklare reparationer i samband med att någonting går sönder.

Kort sagt: rörmärkning kan rädda liv och göra oss mer uppmärksamma på försiktighet i samband med vissa situationer. Det handlar dessutom inte om några förslag: rörmärkning är något som ska ske enligt - och i enlighet - med vår svenska lag.

Olika märkningar ger svar om innehåll

Har du någonsin hört talas om ordet klartext? Man talar i klartext och det innebär att man säger någonting som inte kan missförstås och där det inte finns utrymme för några annorlunda infallsvinklar eller tolkningar. Ordet är hämtat från rörmärkning och där vissa rör, helt enkelt, märks i klartext. Det innebär att de rören syns klart och tydligt och att de inte på något sätt kan komma att misstänkas för någonting annat. Det som ska framgå är A) vad som finns i röret i fråga och B) vilken riktning vätskan (om det handlar om en sådan) färdas i. Det senare innebär en pil med en tydlig spets som visar färdriktning.

Handlar det om någonting kemiskt så ska det finnas den kemiska beteckningen och det kan även finnas någon typ av symbol som ger ytterligare information om vad som kan finnas i en ledning.

Rätt placering är viktig

En annan viktig detalj gällande rörmärkning är placeringen. Man sätter en skylt längs med röret eller eldningen och denna ska också placeras på rätt sätt så att det tydlig syns i samband med arbete. Rätt skylt med fel placering gör ingen skillnad, eller hur? Placeringen av en skylt sker normalt vid anslutning eller vid stamkranar. Gäller det väggar så ska en rörmärkning ske minst en gång i varje lokal.

Vad kan man då förvänta sig i samband med rörmärkning som antingen skett på ett felaktigt sätt eller som inte skett överhuvudtaget? Man har ett ansvar. Som sagt, det handlar om lagar och regler.

Om rörmärkning skett på ett undermåligt sätt så får man också räkna med sanktioner. Lite beroende på vad som finns i ett rör eller en ledning så kan man räkna med sanktioner som sträcker sig mellan 15.000 kronor och hela vägen till 150.000 kronor. Det är relativt höga summor som verkligen visar på vikten av korrekt rörmärkning.

Slutligen så tänkte vi titta närmare på några av de färger som används och vad som klartext egentligen betyder.

 • Orange - Brandfarlig gas
 • Ljusblå - Vakuum eller luft
 • Grå - Vattenånga
 • Ljusbrun - Övriga gaser
 • Brun - Brandfarlig Vätska
 • Grön - Kallvatten
 • Violett - Frätande eller giftiga vätskor.

Smarta tips för dig som ska bygga ett stall

3 mar 2020

Ska du bygga ett nytt stall? Eller kanske håller du på att renovera ditt gamla? Glöm då inte bort att välja en robust stalldörr som passar både dig och dina behov och det tuffa klimatet förstås!

Är du en lycklig ägare till ett stall? Då har du förmånen att ha djuren precis runt husknuten och kunna spendera tid med dem nästan när du vill. Att sen bo på landet är ju också en stor lyx i sig. Närheten till naturen, tystnaden och lugnet och de stjärnklara nätterna är ju helt ljuvliga. Ja, att bo på en gård med tillhörande stall kan vara helt underbart. Men kanske är du inte riktigt där ännu? Du har tomten men inte stallet. Att ha ett eget stall är en dröm för många, och lycklig är den som kan förverkliga drömmen. Men att bygga ett stall kräver omfattande och mycket noga planering. Det är flera faktorer som ska tas i beräkning för att stallet ska passa miljön, och inte minst, djuren.

Planering och förberedelser

Att det krävs noga planering för att upprätta en byggnad är ju inte särskilt svårt att föreställa sig. I synnerhet inte när byggnaden ska vara hem åt flera levande varelser. Allt måste gå rätt till för att du ska kunna känna dig trygg med ditt nya stall, det ska ju trots allt stå där ett bra tag och hålla för all sorts väder, vind och slitage. Något som utsätts för extra mycket slitage i ett stall är dess dörrar. De öppnas och stängs flera gånger om dagen, varje dag, i flera år. Inga undantag görs, oavsett om det är strålande sol eller ihållande storm. Du måste kunna komma in i stallet och hästarna måste kunna komma ut, samtidigt som dörrarna ska kunna skydda mot kalla vindar och hårt regn. Kvalitén och dörrarnas utformning är alltså mycket viktig.

Att tänka på när du ska köpa stalldörr

Hästar är stora djur och kräver stort utrymme för rörelse. Det mest praktiska för ett stall är oftast pardörrar där du har möjligheten att öppna upp ordentligt. Något annat som kan vara smidigt är om dörrarna går att dela så att den övre halvan kan vara öppen och den undre stängd. Det ska kunna gå att fästa de övre delarna i väggen så att de inte står och smäller. Det är speciellt bra om man vill kunna lufta på sommaren utan att riskera att något djur smiter.

Låt en snickare göra jobbet

27 feb 2020

Planerar du ett projekt i ditt hem, som ett nytt kök eller kanske ett nytt garage? Men du är kanske inte särskilt kunnig själv när det kommer till att bygga? Då behöver du hjälp av en snickare.

Träd är en viktig del av Sverige, eftersom hela landet praktiskt taget består av skog. Trä är därför ett naturligt material att bygga med. Inte enbart är det ett enkelt material att använda, träd har dessutom en lång livslängd. Om du har planer att bygga om eller renovera ditt hem är det en snickare du behöver hjälp av. När det kommer till att anställa en snickare vill du vara säker på att det är någon du kan lita på. Var därför noggrann när du väljer en firma, och välj med omsorg. Det finns firmor som inte går att lita på tyvärr, kolla alltid deras certifikat och läs omdömen om firman. Detta kommer att hjälpa dig att få ditt drömhem, precis som du vill ha det och till rätt pris.

Vad kan en snickare hjälpa till med?

En snickare kan hjälpa dig med en rad olika saker i ditt hem. Allt från stora arbeten, till mindre - som att hjälpa dig att bygga en unik bokhylla. Men det är inte enbart att bygga saker en snickare kan hjälpa till med, utan även renovering.

Några saker en snickare kan hjälpa dig med:

 • Ombyggnader
 • Nybyggnad
 • Bygga altan
 • Byta fönster och dörrar
 • Renovering
 • Sätta upp innerväggar

Glöm inte bort att ROT-avdraget gäller för privatpersoner som är i behov av en snickare. Trots att detta inte täcker materialkostnaden så får du ett avdrag på arbetskostnaden. Skatteavdraget gäller upp till 30 % på arbetskostnaden, och du kan få upp till 50 000 kronor per år på ROT-avdraget.

Vad för utbildning krävs för att bli snickare?

En snickare är någon som älskar att arbeta med trä, och det är ett fysiskt krävande arbete. För dig på gymnasienivå är det att välja Bygg- och anläggnings programmer och sedan välja inriktningen Husbyggnad. Du kan sedan här välja trä som din inriktning. För det är trots allt det en snickare arbetar med - trä. Efter gymnasiet kan du då göra en utbildning genom ett företag och under tiden så får du en lärlingslön. När du har kommit upp till 6800 timmar får du sedan ditt yrkesbevis. Du kan självklart också plugga till en snickare via komvux om du vill ändra yrke, eller fördjupa dig inom branschen. Vi rekommenderar att besöka denna hemsidan för mer information: https://www.snickaredalarna.se/

Mossa på tak gör takets funktion sämre

27 feb 2020

Har ditt tak börjat få mossbildning? Har du tänkt att du vill få bort mossan? Mossa på tak gör att regnvatten inte rinner av som det ska, vilket kan ge problem på lång sikt. Åtgärda mossan nu.

Ett taks funktion är att skydda huset mot väder och vind, snö och regn. De flesta tak har en lutning som gör att regnet och snön ska rinna av. Om det uppstår mossbildning och andra växter på ett tak försämras den funktionen. Det kan leda till att undertaket så småningom skadas. Det kan tyckas charmigt och vackert med ett tak där det växer mossa, men faktum är att det utgör en risk för huset och kan på sikt skada ditt hem. Tar man bort mossan förlänger man både takets och husets livslängd. Dessutom höjer man värdet på sitt hus.

Effektiva och skonsamma metoder

Att anlita en firma som är specialiserad på att ta bort mossa på tak är en god investering. Alternativet kan i värsta fall bli en kostsam renovering och kanske byte av tak. Vanliga villaförsäkringar brukar inte täcka skador uppkomna av mossbeklädda tak. Ett första steg kan vara att kontakta en firma som utför en besiktning av taket och ger råd om vilka åtgärder som kan bli aktuella. Om det visar sig vara nödvändigt gör man taksaneringen i två steg. Man avlägsnar först all växtlighet. Att själv använda högtryckstvätt är inte att rekommendera, det skadar taket. En erfaren firma avlägsnar noggrant all mossa och lavar för att sedan efterbehandla taket med ett medel som gör att det inte uppstår ny mossa. Det är miljövänligt, skonsamt, och gör så att ny mossa inte får fäste.

Effektiv och långsiktig borttagning av mossa

Efter att mossan avlägsnats och efterbehandlingen är gjord, görs en uppföljning efter ca fyra år. En efterkontroll görs för att se om det behövs ytterligare en efterbehandling. Allt detta kommer att göra att du kan känna dig trygg med att ditt tak fungerar som det är tänkt och du riskerar inte att få några skador på taket eller huset på grund av mossan. Att regelbundet underhålla ett tak, byta trasiga pannor, och avlägsna växtlighet är den bästa omvårdnad man kan ge sin bostad. Att låta erfarna och kunniga experter inom området ta sig an uppgiften är en förebyggande investering mot dyra och tråkiga skador. Taket är ju ändå det som skyddar hela hemmet. Ta väl hand om det. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.mossapåtak.se

← Äldre inlägg

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.