Blogg

Vilket gips används vid badrumsrenovering?

13 nov 2019

Gips finns i flera olika slags material och tjocklekar. Det är viktigt att välja rätt gips beroende på vad som ska byggas. Vilket gips används vid badrumsrenovering?

Fuktbelastningen påverkar

Beroende på hur stor fuktbelastning som kommer att ske bör även olika slags gipsskivor väljas. GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) anger följande:

Vid normal fuktbelastning (Upp till 75 % RF) kan gipsskiva med kartong användas. 

Vid hög fuktbelastning (Upp till 85 % RF) behöver byggskivor användas som exempelvis kan vara tillverkade av fibergips. Här anges även att man istället kan använda cellplast eller cement. 

Tätskiktsmaterial påverkar

Även tätskiktsmaterialet påverkar vilken slags gips som kan användas under tätskiktet. (Även detta från GVK).

 

  • Kakel på tätskikt som är vätskebaserat

 

Om renoveringen sker i våtzon 1 ska aldrig vätskebaserat tätskikt användas. 

Om renovering sker i våtzon 2 kan gipsskiva med kartong användas. Men det krävs då att motståndet på det vätskebaserade tätskiktet är över 1 miljon s/m.

 

  • Kakel som monteras på plastmatta alternativt plastfolie

 

I detta fall används plastmattan eller plastfolien som tätskikt varpå kakel används som tätskikt. Nu kan gipsskiva med kartong användas oavsett om renovering sker i våtzon 1 eller 2. Det är även möjligt att välja fukttålig skiva. Men då är det viktigt att det finns ”dokumenterad kompatibilitet” mellan skivan och detta tätskikt. 

 

  • Plastmatta

 

Med plastmatta är mattan både tätskiktet och ytskiktet. Även här kan gipsskiva med kartong användas både för våtzon 1 och 2. Det är möjligt att använda fukttålig skiva men även här behövs då dokumenterad kompatibilitet. 

Följ alltid branschregler från GVK och BKR

GVK står för Golvbranschens Våtrumskontroll och har som uppdrag att utforma ”branschregler för tätskikt i badrum”. På deras hemsida finns dokument på hur arbetet ska utföras samt vilka krav som bör ställas på de olika produkterna. Här finns även en sökfunktion som gör att man kan hitta hantverkare som har auktorisation. 

BKR står för byggkeramiska rådet och är idag den ”självklara auktoriteten” när det kommer till arbete med keramiska material. Även här finns tydliga riktlinjer hur arbete ska utföras för att bli säkert. 

Genom att följa riktlinjerna från GVK och BKR sker badrumsrenoveringen enligt branschstandard och kan därmed anses vara fackmannamässigt utfört. 

Två risker om inte branschregler följs

De som väljer att inte följa branschreglerna riskerar att:

  • Försäkringsbolag minskar ersättning vid eventuell skada. Detta eftersom man höjt risken för att skada uppkommer om inte gällande branschregler följs. 
  • Vattenskada lättare uppkommer. Statistik visar exempelvis att antalet vattenskador i badrum är betydligt fler när man utfört arbetet själv mot om en auktoriserad hantverkare gjort det. 

BKR ändrade reglerna 2015

Den första juli 2015 ändrade BKR sina riktlinjer gällande när kartongklädda gipsskivor bör användas. Tidigare hade de ett förbud mot att använda dessa i våtzon 1. Både byggbolag, GVK samt försäkringsbolagen hade däremot annan åsikt i frågan. De hade därmed lägre krav än BKR. På grund av den då snedvridna konkurrenssituation som uppstod valde BKR att backa i frågan. De påpekar däremot att de rekommenderar våtrumsskivor men att det inte längre är ett krav enligt deras riktlinjer. 

För gällande branschregler – Gå till GVK.se

Smarta tips för att lyckas med stensättning

5 okt 2019

Ska man ge sig på en stensättning för första gången finns det en del bra saker att tänka på. För det första ska man se till att göra det så enkelt för sig som möjligt. Det är ett tungt jobb, både vad gäller förarbete med grävning och annat men också under tiden man lägger stenarna på plats. Det finns bra hjälpmedel att använda sig av och en hel del handfasta tips som är bra att ha i åtanke både innan och under tiden man utför jobbet. 

Gör grävjobbet enkelt 

Innan man kan påbörja en stensättning behöver man gräva ur den ytan där det är tänkt att stenarna ska ligga. Det är ett tungt och jobbigt arbete som kan ta väldigt lång tid att göra för hand. För en yta på ca 4 x 5 meter behöver man gräva bort drygt 8 – 10 kubikmeter jord och det kan vara värt att hyra en lite grävmaskin för detta. På så vis gör man det enkelt för sig på flera olika sätt. Dels sparar man in en hel del tid eftersom det är gjort på ett par timmar och dels slipper man belasta kroppen, framförallt rygg och armar, med det tunga arbetet. Se även till att placera en container eller annan behållare att lägga jorden i direkt, så slipper du köra bort den med skottkärra efteråt. 

Välj ett enkelt mönster 

Stensättning är inte så svårt så länge man håller sig till ett enkelt mönster. Är man nybörjare och ska lägga sten på egen hand bör man undvika avancerade mönster även om det känns frestande. Det är svårt att både kapa stenarna och att lägga dom jämt om man arbetar efter svåra mönster så försök att välja ett där man kan använda så många hela stenar som möjligt. Är utförandet väldigt viktigt så kan det vara en idé att anlita en firma som ägnar sig åt markarbeten istället, för att försäkra sig om att få det resultat man är ute efter. 

Använd rätsnören

Rätsnören är ett bra verktyg vid stenläggning och ju fler man har desto bättre. Det blir enkelt att placera stenarna eller plattorna i en rak linje och man får även en bra fingervisning gällande höjden. Rätsnören spänns upp med hjälp av käppar och dom ska placeras ca 2–3 mm över den önskade höjden på beläggningen. Det är dock viktigt att tänka på att inte röra dom under arbetes gång eftersom dom lätt förflyttar sig och blir missvisande. 

Lägg kantstöd först 

Vill man ha ett synligt kantstöd runtom stenbeläggningen bör man göra det innan själva stensättningen kan börja. Stödet behöver gjutas och fyller en viktig funktion vare sig man vill ha det synligt eller inte. Man underlättar hur som helst det kommande arbetet om man sätter kantstödet först. Det är ett enkelt men bra tips att ta med sig i samband med en stensättning om man vill att jobbet ska flyta på så smärtfritt som möjligt.

Hur fungerar snörasskydd?

26 sep 2019

Hur fungerar ett snörasskydd och varför behöver man ett sådant? Det senare är det vi tänkt att svara på först. Taket är ett av de farligaste områdena på ett hus. Dels så kan ett fall från ett tak innebära stor skada och dels så kan även fallande föremål – istappar, snö och exempelvis grenar – skada någon som befinner sig på marken under. Som villa- och fastighetsägare bär man ansvaret för att taket är säkert. Snörasskydd är något som, i allra högsta grad, bidrar till den säkerheten.

Snörasskydd var förr en betydligt vanligare lösning gällande säkerhet än vad den är idag. De hus som fortfarande har snörasskydd har ofta dessa placerade där risken för skada är som allra störst. Står du vid ett varuhus så kan du se dessa skydd ovanför exempelvis entrén. Ett snörasskydd kan komma i tre olika utföranden: gallerdurk, räcke eller en så kallad profildurk. Oavsett design och utseende så är syftet detsamma: ett snörasskydd är den yttersta utposten för att bromsa upp snö som riskerar att falla ned och skada både egendom och person.

Vi skulle säga att de flesta fastighetsägare åter borde snegla mot denna lösning. Vintrarna kan komma med stora överraskningar vad gäller snöfall och snömängd. Genom snörasskydd så köper man sig mer tid och behöver inte kalla in takskottning på samma akuta sätt som många tvingas göra idag. Skyddet ersätter inte tak- och snöskottning – men det ger mer tid och andrum.

Ska du ta en investering i detta så måste du se till att det dimensioneras korrekt; gärna genom att täcka hela taket snarare än att bara täcka en entré. Två skydd på varandra kan också vara en god lösning. En sak är klar: ett för lågt skydd för vare sig från eller till om det riktiga ovädret kommer. Det kommer att ha svårt att klara trycket och där måste snöskottning – regelbunden sådan – fungera som ett komplement.

villa

Vilken taksäkerhet är jag ålagd ha på taket?

Det finns särskilda regler för villor och för fastigheter. Det är ofta höjden som fäller avgörande kring vilka säkerhetsdetaljer som ska finnas på taket. Reglerna finns tydligt skrivna i Boverkets föreskrifter samt i Plan- och Bygglagen.

Om man har svårt att förstå vikten av taksäkerhet så kan man försöka tänka på saken ur ett annat perspektiv. Du kanske har svårt att motivera kostnaden som tillkommer, detta i och med att du är uppe på taket någon enstaka gång per år.

Tänk dig då istället de som dagligen arbetar på tak – en sotare exempelvis. För honom så är ditt – och alla andras tak – en arbetsplats och en sådan ska också vara så säker som möjligt. Om inte – ja, då riskerar sotaren i fråga faktiskt sitt liv. Det kan vara en tanke att ha i huvudet i samband med taksäkerhet. Den kanske inte primärt är för din skull.

Vilka lösningar finns?

Utöver snörasskydd så finns det andra alternativ och lösningar som kan säkra ditt tak. Vi visar några av dessa här nedan:

  • Säkerhetskrok för livlina. Att arbeta med lina räddar liv, men linan i fråga måset också förankras. Det sker via en säkerhetskrok och en sådan ska dels vara rätt dimensionerad för att klara av tyngden vid en potentiellt fall och dels också sitta stadigt förankrad.
  • Bärläktsteg. Istället för att montera en stege längs med taket så är ofta bärläktssteg en bättre lösning. Det är dessutom en mer diskret sådan. Bärläktsteg fungerar då takets lutning är på maximalt 45 grader och där fasadhöjden inte överstiger fyra meter.
  • Takstege. Om lutningen är över 45 grader och fasaden överstiger fyra meter så ska man använda en takstege snarare än bärläktsteg. En takstege är stabilare – förutsatt att den är korrekt monterad.

Skyddsräcke: Det ska vara säkert att ta sig upp på ett tak; där finns också vissa krav och ett skyddsräcke är ett exempel på ett sådant. Ett skyddsräcke ska finnas vid takluckan på ett hus som är mellan 4-8 meter högt och räcket i fråga ska vara minst en meter högt samt ha överledare, mellanledare och en fotlist. Gällande fotlisten så måste den ha en kant på minst 150 mm. Glipan till underkanten på listen får max vara på 20 mm - detta mätt från takytan.

När är bästa tiden att renovera tak?

25 sep 2019

När är bästa tiden för takrenovering? Den bästa tiden för att renovera ett tak handlar om att hitta en tid då det är torrt. Många vill per automatik stryka vintern för renoveringar av tak och exempelvis fasaden på huset. Faktum är dock att lite snö inte behöver vara så farligt – det går ganska fort att skotta bort. Vatten och regn däremot; det kan förstöra både material och tak.

Vi ska naturligtvis även peka på det uppenbara: den bästa tiden är då du verkligen har tid och kan arbeta i lugn och ro. En renovering av ett tak är ganska krävande och det gäller att vara noggrann. Om inte - ja, då kan skadorna bli rent katastrofala. Således så kanske sommaren passar bäst för dig - som för så många andra - och detta i och med att vi då har semester. Att alla andra har det samtidigt kan faktiskt ligga dig i fatet.

För att renovera eller byta ett tak så krävs det hjälpmedel. Inte sällan i form av en ställning. Troligt är att du måste hyra en sådan och i och med att du inte är ensam om liknande planer så kan det vara så att du inte får tag i någon sådan. Eller att den blir extremt dyr. Det bör du ha i åtanke: planerar du att renovera under sommaren då alla andra renoverar så måste du vara ute i god tid för hyra av hjälpmedel. Kontakta gärna någon uthyrare under vintern för att säkerställa detta.

Håll koll på väderprognosen

Nära det är dags för takrenovering i Stockholm

Årstiderna spelar egentligen ingen roll. Som sagt, huvudsaken är att det är torrt och det innebär att du bör hålla koll på väderprognoserna innan du sätter igång. Dessa ger en bra indikation på hur vädret blir, men helt säkra är de inte. Ser man till din egen bekvämlighet så kan det vara skönare att arbeta under senhöst eller tidig vår. På ett tak - särskilt om det är av plåt - så kan det bli extremt varmt och det kan göra att jobbet blir svårare. Lite kyligare temperatur och varma kläder är ofta en bättre lösning.

Hyr väderskydd om du måste jobba akut

Det finns även andra möjligheter att ta i beaktning. Att hyra ett väderskydd kan vara något som gör att du kan arbeta oberoende av väderlek. Det kostar några kronor, men å andra sidan så effektiviserar det jobbet avsevärt.

Dessutom skyddar det material och verktyg också; och som en en extra fördel så ger det ett säkrare jobb då taket inte blir lika halt. Ett väderskydd kan definitiv rekommenderas om du måste reparera taket eller byta det akut.

Säkerhet, planering och professionell hjälp

Säkerheten är en fråga som inte får ignoreras. Ett tak ligger högt upp och ett fall är farligt oavsett hur högt- eller lågt ditt hus är. Ska du arbeta på taket så måste du vidta säkerhetsåtgärder. En lina är ett måste, säkra skor likaså och även en hjälm kan de facto rädda ditt liv vid ett eventuellt fall.

Då det kommer till planeringen så handlar det om mer än att bara titta på SMHI och följa vädret på nyheterna. Ett takbyte eller en takreparation är komplex och det innebär att du måste veta exakt vad som ska göras. Se till att ha rätt material, se till att alla hjälpmedel finns, använd rätt verktyg och ge dig själv möjligheten att vara noggrann. Ett dåligt planerat jobb kommer att ge dig ett sämre resultat. Med tanke på hur viktigt taket är för hela husets konstruktion så har du inte råd att fuska eller skynda på något moment. Sådant straffar sig.

Om det inte finns tid då? Du behöver inte arbeta på egen hand. Tvärtom: vi skulle snarare uppmuntra dig att anlita professionell hjälp. Det behöver inte bli så dyrt. Rot-avdraget ger dig en skatterabatt på 30% av den totala arbetskostnaden och detta med ett tak på 50.000 kronor per år. Det gör stor skillnad för priset och det säkerställer ett högkvalitativt jobb som håller i flera, flera år. Känner du med dig att du saknar tid, kunskap eller en vän - man bör vara två vid åtminstone omfattande jobb på taket - så gör du nog bäst i att anlita en takläggare.

Längtar du efter splitternytt fritidshus?

2 sep 2019

Köpa nytt hus är spännande med Kustvillan

Det är en mycket speciell känsla att flytta in i ett alldeles splitternytt och nyckelfärdigt fritidshus. Ingen annan har bott där, förutom du, och du är den som bestämmer precis hur fritidshuset ska se ut. Beroende på hur du önskar använda huset, bestämmer du hur huset ska bli. Vill du bara att huset ska finnas till för dig och din familj, bestämmer du ett fritidshus som enbart är anpassat efter familjen. Men vill man kanske att gäster ska kunna komma på besök och sova över, kanske man väljer ett fritidshus med fler rum.

Snabbt bygge med nyckelfärdiga fritidshus

Det som är den största fördelen med ett nyckelfärdigt fritidshus är att det går väldigt fort att sätta ihop fritidshuset. Det är nämligen färdigt konstruerat när det kommer till platsen där fritidshuset ska stå. Det kommer levererat i färdiga delar och det som sedan behövs är att bygga ihop delarna, installera VVS, el och bygga klart tak, inredning och det som ska finnas på fritidshuset, en altan, en balkong eller terass. Själva fritidshusets utformning kan man också påverka, om man vill ha ett fritidshus med loft, öppen planlösning eller med flera mindre sovrum.

Kostar inte mer med nyckelfärdiga fritidshus

Om man tänker på allt; den tid det tar att bygga ett nytt fritidshus, allt lösvirke, material, arbetskostnad, entreprenader och så vidare, kostar det inte mer att bygga ett nyckelfärdigt fritidshus. Ska man bygga ett hus från grunden, själv, behöver man ändå rådfråga en arkitekt, en byggherre och hantverkare för att kunna uppföra huset på egen hand. De nyckelfärdiga fritidshus som man kan köpa på marknaden är redan ritade av arkitekter och är godkända enligt lagens alla föreskrifter på nya fritidshus.

All arebtskostnad är inräknat i kostnaderna

En annan fördel är den att all arbetskostnad är redan inräknad i kostnaderna för ett nyckelfärdigt fritidshus. Man köper helt enkelt ett färdigt paket, och behöver inte oroa sig över tillkommande kostnader, hur huset ska uppföras, hur taket ska läggas, vilka fönster som kan passa och hur man monterar dessa. Allt det har leverantören redan tänkt på, och finns redan med det nyckelfärdiga fritidshuset. Ändå, trots att man köper ett helt paket, får man alltid bestämma färger, interiör, antal fönster och inredning i nyckelfärdiga fritidshus. Det är köparen som bestämmer hur stort det ska vara, om man önskar ett loft till det nyckelfärdiga fritidshuset eller andra viktiga detaljer. Läs mer om nyckelfärdiga fritidshus på: https://www.kustvillan.se/bygga-fritidshus.

Är det dags att måla om?

28 aug 2019

Finns det något härligare än ett nymålat rum? Känslan av ett helt nytt rum med härliga färger med vackert lyster som kommer finnas där länge. Är det länge sedan du målade om väggar och rum? Har färgerna blekts och det är många repor och skavanker på väggen? Kanske är det en gammal och tråkig tapet som gör rummet eller rummen hopplöst tråkiga. Vad väntar du på? Passa på att måla om och få ett nytt och fräscht rum.

Ta hjälp av en målare

För absolut bästa resultat rekommenderas det att ta hjälp av en erfaren hantverkare. Det kommer hålla längre och dessutom gå betydligt fortare. Självklart kostar det pengar men ett bra tips är att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att man kan få tillbaka upp till 50 000 kronor, och den ligger på 30 % och är på arbetskostnaden. Seriösa firmor erbjuder att sköta hela administrationen och se till att avdraget görs direkt på fakturan. Mycket enkelt och smidigt alltså.

Hur går det till?

Först och främst ska man noga välja ut en seriös och erfaren hantverkare. Ett bra tips är att söka på företaget på internet för att se deras rykte. Anlita aldrig svart arbetskraft då riskerna är stora att bli lurad eller för att resultatet inte blir bra. Sedan kontaktar du företaget för en offertförfrågan. Då måste du tala om hur mycket som ska målas för att få en korrekt offert.

Om du tänker dig att använda ROT-avdraget ska du tala om det. 

Att välja färg

Beorende på vilket rum du ska måla om finns det en del att tänka på. I sovrummet är det till exempel bra att tänkta på att välja en lugn och harmonisk färg som inbjuder till lugn och ro.

I ett kök eller vardagsrum kan man ha gladare färger för trevliga stunder. När det gäller färgsorter och kvalitet rekommenderas att höra med målaren. De har erfarenheten och kunskapen att välja rätt färg för just ditt eller dina rum. Det kommer garanterat att bli skillnad.

Förarbetet viktigt

Det är A och O för att slutresultatet ska bli bra att vara noga med förarbetet. Det gamla färgen måste slipas bort och ojämnheter och hål ska spacklas för att få en jämn yta. Samma gäller om det är en tapet på väggen innan. Är inte väggen jämn och ren från damm kommer inte den nymålade väggen bli fin. Sedan målas väggen med grund färg och i flera lager.

 

Kan man byta toalettstol själv? Tips för toalettbyte

20 aug 2019

Många undrar man kan byta toalettstol själv när man står där med en ny WC. Är det svårt och vilka fallgropar finns? Här kommer några tips för toalettbytet.  

Det ser kanske svårt ut att byta toalettstol när man tittar på den och man är såklart orolia att man gör något fel och ser med fasa framför sig att vattnet sprutar när man kopplar in vattnet. Men lugn, det är inte så svårt som man kan tro. Om man lite händig och tar det steg för steg och inte har bråttom så kommer det att gå bra.

Det behövs en hel del material och verktyg: vattenpass, penna, skjutmått, tumstock, mejslar, vass kniv, hammare, borrmaskin, skiftnycklar, rörbockare, bågfil, och en kraftig polygrip.

Sedan behöver golvhuv, gumminippel, golvhuv, stödhylsor, 10-12 mm förkromat kopparrör, en plugg för underlaget, klämringskopplingar, silikon, rostlösande medel och något att täcka det öppna avloppsröret med.

toalett

Stäng av vattnet

Innan man börjar med arbetet att ta bort den gamla toalettstolen får man inte glömma att stänga av huvudvattnet i bostaden för att inte råka ut för tråkigheter. Spola ett ett par gånger så inget vatten finns kvar i cisternen.

När det gäller vanliga golvmodeller går avloppet genom rören som du finner under stolen och brukar vanligtvis bara att ta bort den och koppla in den nya. 

Ta loss din gamla wc

Det vanligaste är att toalettstolen sitter fast med fyra skruvar längst ner. Ta bort skruvarna med mejsel, ibland behöver man spraya rostlösning och ibland måste man försiktigt slå sönder porslinet runt fästena.

Sedan behöver du skruva loss vattenröret med polygrip och avlägsna golvhuven för att efter det försiktigt ta bort toalettstolen från avloppet. Täck över det öppna avloppet och gör rent området runt toan från spackel och smuts så att ytan är helt jämn och slät. Sedan ska det öppna avloppet få en ny gumminippel som ska vara ren och smörjd. 

Dags för din nya wc

Ställ försiktigt den nya toalettstolen använd vattenpasset så den är helt jämn och rak.

Gör en markering var borrhållen ska vara och borra nya hål. Tänk på att hålen ska vara snett inåt. Sätt i passande pluggar för ditt golv för att skruvarna ska fästa bra. 

Torka och rengör ytan noggrant och fyll i de gamla hålen med silikon. Släta sedan ut silikonet. Skruva sedan fast stolen ordentligt, men var försiktig så inte porslinet skadas. Anslut efter det kallvattenledningen till föravstängningskranen. Koppla på vattnet försiktigt så det inte blir hårda vattenstötar. Testa att spola så att allt fungerar. Sätt seden på silikon mellan klosettfoten och golvet. Sedan ska golvhuven tillbaka runt avloppet igen.

Nu är den klar att använda!

Mer läsning om badrumsrelaterade arbeten finns att hitta på https://www.plattsättareistockholm.se

Bristande taksäkerhet på många fastigheter

15 aug 2019

Som fastighetsägare är man ansvarig för att det finns ordentlig säkerhetsutrustning och att taken är i gott skick, oavsett om det handlar om en vanlig enfamiljsvilla eller en större hyresfastighet.

Anledningen till detta är att personer som arbetar med höghöjdsarbeten ska kunna känna sig trygga när de vistas på ditt tak. Verkligheten visar dock en annan bild. Det är alldeles för många hus ute i landet som har en bristande taksäkerhet.

Sotare lever farligt

Sotare eller skorstensfejare - vilken titel man än väljer att ge yrket så är det ett jobb med risker. Många skadar sig tyvärr årligen på grund av bristande taksäkerhet. De har även blivit striktare i sina regler och vägrar ofta att gå upp på tak där de direkt kan se att säkerhetsanordningar saknas.

Skulle ditt tak ha brister så lär du få veta det snabbt, men samtidigt så brukar de även vara väldigt hjälpsamma och rekommendera vilka åtgärder du behöver ta för att taket ska vara godkänt för dem att arbeta på.

Samma sak gäller takskottare och takläggare som är uppe på taken för att renovera. Det måste finnas fästen för säkerhetslinor för att de ska kunna utföra sitt arbete på taket.

Kan vara farligt för förbipasserande

Dåligt fastsittande takpannor och plåtdetaljer kan utgöra livsfara för förbipasserande nedanför din fastighet. Därför är det oerhört viktigt att göra regelbundna kontroller och att åtgärda brister snarast möjligt. Annars är nämligen du som fastighetsägare ansvarig för eventuella skador som orsakas av bristfälligt underhåll.

Även nedfallande snö och istappar kan du hållas ansvarig för, så vintertid är det viktigt att sköta snöskottning och att avlägsna is. Det räcker inte med att ställa upp skyltar på gatan som varnar för snöras.

Fixa bristerna idag

Om du känner till att din taksäkerhet behöver förbättras så kan du ta en titt på http://www.takmålning.net/taksakerhet. Där kan du få information om vilken utrustning som behövs och personliga råd för att förbättra din taksäkerhet.

Bygg webbplatsen med tydligt riktade undersidor

19 jul 2019

Att bygga webbplatser med tydligt inriktade undersidor (mot produkter, tjänster eller orter) är viktigt för att skapa användarvänlighet och tydlighet för besökarna. Det är därmed något som kan öka antalet försäljningar eller offertförfrågningar. Detta gäller inte minst inom tjänsteföretag som har ett par olika tjänster som erbjuds.

Rikta sidan mot tjänst

En snickare kan utföra en rad olika snickeriarbeten men det finns även ett par tjänster som kan anses som ”standard”. Arbeten som snickaren utför lite oftare än övriga. Det kan exempelvis vara köksrenovering, badrumsrenovering och att bygga friggebod.

Det är dessa som snickaren bör presentera på en varsin undersida. En sida kan därmed handla om köksrenovering där man bland annat tar upp vad det kostar, hur lång tid det tar, vad som gäller kring rot-avdrag m.m. Just köksrenovering är något som är ett återkommande jobb för snickare vilket även innebär en stor fördel att skapa en enskild sida om just denna tjänst.

När en besökare når webbplatsen blir det enkelt att navigera och läsa om just köksrenovering eller den tjänst man efterfrågar. På detta sätt känns det tydligare att man kommit rätt. Sama exempel skulle kunna tas från städbranschen där ett städföretag har en varsin sida för storstädning, hemstädning osv.

Rikta sidan mot tjänst och ort

Inom tjänsteföretag är det även vanligt att man arbetar mot specifika orter. En snickare som utgår från Örebro kanske även kan utföra snickeriarbeten på mindre orter i närheten av Örebro. Här går det att rikta in undersidorna mot specifika orter. Om Örebro är den största orten är det vad som nämns på webbplatsens ”huvudsida” men det går även att skapa undersidor mot mindre orter i omgivningen.

Om en besökare (som kommer från Kumla) kommer in på en sida om köksrenovering i Kumla är ju chansen stor att man upplever att man hittat rätt och begär en offert. Att sedan företaget egentligen ligger i Örebro är inget som nämns på just den sidan. För snickarna spelar det nämligen inte så stor roll om de behöver åka en bit innan dagens arbete ska påbörjas. Vid större arbeten brukar de även övernatta på andra orter vilket gör att de kan åka relativt långt om det är en större köksrenovering eller liknande som ska utföras.

På detta sätt kan alltså hantverkare göra det enklare och tydligare för användarna. Det kan upplevas ”uppstyltat” med tjänst efter tjänst på sidan. Men man får komma ihåg att de som besöker sidan inte är snickare och inte kan så mycket om varken stamrust eller badrumsrenoveringar. Då är det viktigt att skapa en webbplats med tydlig struktur. Oavsett man väljer att dela in sidorna mot olika tjänster så som köksrenovering, badrumsrenovering och att bygga friggebodar eller mot orter så som Örebro, Karlstad eller Solna.

Lönestatistik för stensättare

10 jun 2019

Vad tjänar en stensättarestensättare? Det beror delvis på erfarenhet och var i landet man jobbar. Men en medellön på ca 25 000 kr pekar viss statistik på. En orsak till att inte lönenivåerna är högre kan vara att någon specifik utbildning inte krävs Men på grund av den stora bristen på utbildad personal har det startats upp utbildningar. Kanske kan det även med åren skapa högre löner.

Stockholm

Enligt Lönestatistik.se har en stensättare i Stockholm en medellön på 25 304 kr. Det är en vanlig ingångslön inom många yrken men samtidigt hade stensättarna i medel 10,9 års erfarenhet. Statistiken visar därmed på att många håller sig kvar i branschen länge och får mycket god erfarenhet men att det inte tydligt speglas i lönekuvertet.

Medelåldern i Stockholm var 33 år. I den statistik som presenteras är den lägsta lönen 18 - 19 999 kr och den högsta 36 – 38 999 kr. De flesta stensättare hade däremot 24 - 25 999 kr vilket även återspeglar sig i medellönen i Stockholm.

Däremot är det inte i Stockholm som bästa lönenivån hittas. Det är istället i Värmland där medel ligger på 32 000 kr. Bortsett från Värmland ligger lönenivåerna i landet på mellan 20 000 kr och 27 000 kr. Det är alltså ovanligt stor bredd på lönenivåerna trots att det är brist på stensättare i de flesta lite större städer i Sverige. Läs mer om stensättare.

Sverige

En sida som enbart presenterar löneutveckling över hela Sverige är Statsskuld.se. De anger att medellönen för en stensättare är 30 600 kr. Här visas även skillnader mellan män/kvinnor samt offentlig sektor/privat sektor. Lönemässigt är det bättre att vara anställd inom den privata sektorn då medellönen där är 31 000 kr medan en stensättare i kommunal eller statlig sektor har 28 300 kr.

En orsak till lägre lönenivåer än vissa andra hantverksyrken kan vara att någon eftergymnasial utbildning inte krävs. Den statistik som Statsskuld.se grundar sina siffror på visar exempelvis att de flesta har gymnasieutbildning som högsta utbildning.

Att man har 31 000 kr som plattsättare är något som däremot inte speglas av informationen på Lönestatistik.se. Här anges istället medellönen i Sverige på 24 367 kr. Enligt deras statistik skulle alltså en stensättare i Stockholm ha något bättre medellön än rikssnittet vilket till stor sannolikhet även stämmer. Överlag är bristen på hantverkare extra stor i Stockholm och dessutom ligger både löner och levnadskostnader något högre här mot medel i Sverige.

 

Fräscha upp balkongen eller uteplatsen

21 maj 2019

Nu till utesäsongen är det dags att fräscha upp våra balkonger och uteplatser för mysiga och trevliga stunder. Man kan bona med fina mattor och gardiner. Det är också dags att så blommor och växter i balkonglådorna för mer färgprakt och god doft.

När det är dags för sommaren behöver man ett bra och snyggt solskydd. Många väljer också att glasa in balkongen för att kunna utnyttja den även när det inte är perfekt väder. 

Glasa in balkongen

En snygg balkonginglasning skapar effektivt mer utrymme i lägenheten. Man får helt plötsligt ett nytt rum i boendet och beronde på isoleringen man väljer kan det användas även på höst/vår eller till och med på vintern.

En inglasad altan minskar effektivt eventuellt buller från gatan utanför. En annan fördel är faktiskt att uppvärmningskostnaderna kommer att gå ner. Det går att spara mellan 6-12 procent. Anledningen är att intilliggande rum får varm luft från balkongen och värmer upp rummet. Att glasa in balkongen är alltså en investering som kan betala sig.

Fördelar med en inglasad balkong

En inglasad balkong ger en unik miljö att trivas och umgås i. Perfekt för måltider och festligheter med en härlig utsikt. Fasaden blir också vackrare rent estetiskt vilket fastighetsägaren kommer att tycka om. Det gör att boendet kommer att öka i värde då många eftersöker inglasade balkonger.

En annan fördel med inglasning är att balkongen inte slits som tidigare. En öppen balkong blir skräpig och smutsig och slits hårt av väder och vind. Hållbarheten på balkonger som är inglasade kan öka med upp till 10 år.

Olika sätt att glasa in balkonger

Det finns olika utseenden och material på de glaspartier som används för en balkonginglasning. Ramarna är oftast tillverkade i tåligt aluminium för bästa hållbarhet och glaset bör vara härdat och tillräckligt tjockt. Välj aldrig för tunt eller brett glas så det kan gå sönder. Det måste tåla starka vindar och vara lätta att putsa.

När det gäller val av glas måste man bestämma hur man vill använda sin balkong. Vill man bara ha en vind- och bullerskydd för sommaren behöver man inte så tjockt glas. Tänker man sig att kunna använda balkongen under kallare årstiderna måste man använda ett tjockare glas och eventuellt ett tvåglasfönster med isolering. 

Man måste bestämma lösning för öppning av fönsterpartier vilket behövs för att kunna justera temperaturen. Det finns vikbara fönster eller skjutbara via en räls. Man brukar oftast montera ramarna innanför balkongräcket. 

Hur kan ett byggföretag ha nytta av sökmotoroptimering?

15 maj 2019

Sökmotoroptimering är ett sätt att anpassa sin hemsida för att få den att ranka högt på sökmotorer, främst Google. Idag använder så gott som alla svenskar Google för att få information om stort och smått, och den som söker efter en tjänst som husbygge eller fasadrenovering är vanligtvis ute efter att få hjälp med just detta. Då gäller det för ett byggföretag som erbjuder dessa tjänster att på sin sida ha tillräckligt mycket innehåll som gör att Google anser att sidan är relevant för den som söker. Ju relevantare Google bedömer att sidan är, desto högre upp på rankningen kommer den att klättra.

Annonser och organiska sökresultat

Det finns två sorters resultat när man gör sökningar på Google. Överst i listan hamnar de betalda annonserna, som tydligt markeras med just ordet ”annons”. Dessa kan variera i antal beroende på sökordets popularitet och hur stor konkurrens som råder för sökordet, men är oftast inte fler än fyra. Därefter kommer de ”riktiga” resultaten från Googles sökning, de sidor som sökmotorn just nu betraktar som mest relevanta utifrån sökorden. Dessa resultat kallas de organiska sökresultaten, och det är de som värderas högst av de som söker.

Vikten av att hålla sin sida relevant

Det är viktigt att tänka på att bara för att Google rankar en sida högt för stunden, betyder inte det att sidan kommer att hamna högt om en månad. Google skannar kontinuerligt nätet och indexerar sidor utifrån innehåll, titel, beskrivning och andra parametrar. Det är viktigt att hålla sin sida aktuell och att kontinuerligt uppdatera den med relevant innehåll.

En objektiv bedömning

Människor som söker på nätet har en tendens att lita mer på de organiska resultaten, och särskilt gäller det när man söker efter varor och tjänster. Den som söker på en vara eller tjänst vill ha en objektiv bedömning av vilka företag som verkar vara bäst och populärast, och undersökningar har visat att folk i allmänhet värderar sökmotorresultat högre än traditionella medier. Det är ju just denna ”opartiska” aspekt av sökmotorer som gör att folk använder dem i så hög grad.

En bra hemsida drar trafik via Google

För en byggfirma kan man verkligen tjäna på att använda sig av sökmotoroptimering och att försöka komma högt bland Googles sökresultat. Det man först bör göra när man vill sökmotoroptimera sin sida är att se till att den har en titel och en beskrivning som tydligt anger vilka man är, var man finns och vilka tjänster man erbjuder. Man bör tänka på att människor i allmänhet söker ganska specifikt efter en viss tjänst, som till exempel ”fasadrenovering” hellre än att bara skriva ”byggfirma” eller liknande. Dessutom söker man ofta lokalt, så ”fasadrenovering Stockholm” är till exempel en utmärkt sökfras att anpassa sin sida efter.

Att länka till sin sida är ett annat bra sätt att göra den mer intressant för Google. Genom att vara aktiv i forum och länka till sin sida gör man att den ökar i relevans, och kan man få en nöjd kund att på sin sida rekommendera en och länka till sidan är det så klart jättebra.

Professionell hjälp med sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett ganska tidskrävande arbete. Har man inte tillräckligt med tid att lägga på att sökmotoroptimera sin sida kan man med fördel vända sig till en SEO-byrå. En SEO-byrå är ett företag som är experter på sökmotoroptimering och som ser till att ens sida hålls relevant och uppdaterad. Lyckas SEO-byrån få upp ens sida till toppen av de organiska resultaten så är det en investering som lönar sig flera gånger om.

Trägolv är vackrare och håller längre

29 mar 2019

Ett trägolv kan komma i olika skepnader, men det har alltid en positiv gemensam nämnare i att det skapar en levande atmosfär. Trä ger harmoni och det skänker ett lugn som vi behöver idag mer än någonsin; detta med tanke på den påtagliga stress som finns omkring oss. Det är ingen slump att många erfarna inredare numera använder sig av trä och andra naturliga material - i samband med sina projekt. Trä är dessutom det givna byggmaterialet i Sverige och det av förklarliga skäl då skog är ett element som finns överallt och i en stor skala.

Golvet utgör en väsentlig del av ytan i ett hem, men det är trots detta en ganska bortglömd detalj för många. Man tar ett golv för givet, man tänker inte på det dagliga slitaget och man har ingen tanke på att ett slitet golv kommer att påverka hur man själv - och gäster - kommer att uppfatta rummet. Ett bra test är att städa och återvända till rummet en kort tid efteråt. Känns det fortfarande mörkt, dunkelt och tråkigt så kan det vara starka skäl till att överväga exempelvis en golvslipning. Ett utnött golv smittar av sig på övriga delar av rummet - oavsett möbler och möblemang.

Fördelen med ett trägolv - utöver känslan - är alltså även att det går att snygga upp genom en golvslipning. Ett trägolv har en lång livslängd och sköter man det rätt så kan man räkna med mellan 40-50 år. Därför så rekommenderas också just trägolv till dig som kanske tröttnat på plastmattan, klinkergolvet eller på det laminatgolv som ligger i din bostad. Här kan du med fördel välja furu som träslag och lägga det. Eller, en rättelse - låta en golvläggare lägga ditt furugolv.

Låt en golvläggare lägga ett furugolv

Egentligen är smaken som baken gällande trägolv och val av träslag. Furu är emellertid en klassiker och detta som en kombination av att det dels är billigt och dels också väldigt vackert. Att lägga in ett furugolv ger rummet en helt annan atmosfär och känsla. Det senare är något du kan känna rent fysiskt också - furu är mjukt och behagligt att sätta ner fötterna på. Just mjukheten är viktig att ha i åtanke. Många väljer ek som det givna alternativet och man gör det av anledningen att ek är väldigt hårt.

Vi skulle därför säga att ekgolv passar bra i rum som kök och barnrum - där man av hävd kan tappa föremål och därmed skada golvet. Furugolv kan av den anledningen passa bättre i exempelvis sovrummet. Det bör dock - som med alla trägolv - läggas in av en golvläggare. Det säger vi av omsorg.

Många väljer att lägga furugolv - och andra trägolv - på egen hand. Det kan man göra om det handlar om ett billigare laminatgolv, men vi anser att man riskerar lite för mycket om man gör detta vid massiva trägolv och parketter; både för stunden med tanke på onödigt svinn och på sikt med tanke på livslängd och hållbarhet. Visst, det går att slipa ett furugolv - men det är av akademisk betydelse om golvet i fråga är lagt på ett sätt som gör att det sviktar, lutar eller känns ojämnt.

Ska du lägga ett furugolv och har en tanke att det ska hålla i en mansålder så bör du också ta hjälp av proffs. Det behöver inte bli så dyrt och särskilt inte om du har möjlighet att använda ditt rot-avdrag. Med det kan du dra av 30% av arbetskostnaden för den golvläggare du anlitar - något som förutsätter att denne är registrerad för F-skatt samt att du själv är berättigad att använda skatterabatten i fråga.

När du behöver takläggare i Nacka

21 mar 2019

Behöver du en duktig takläggare? En duktig takläggare kan vara skillnaden på ett säkert tak ch rena rama katastrofen. Ett tak är ju det som tar emot väder och vind. Som skyddar oss och huset när det stormar ute. Då bör vi vara desto mer noggranna med hur det står till med taket. Det är ju bland det viktigaste i ett hus. Då bör vi underhålla det så mycket som möjligt. 

Googla takläggare Nacka

Bor du i Nacka och behöver en takläggare där? Googla då "takläggare Nacka" så art du får kotnaktuppgifter till flera takläggare, som arbetar i närheten av dig. Du känner ju säkert till om möjligheten att göra avdrag på Rot-advraget om du bestämmer dig för att lägga om ditt tak på villan där du bor. Men en takläggare som arbetar någon annanstans än just i Nacka lägger på resor på den faktura som du ska betala. Och resorna kan du inte dra av, inte heller byggmaterialet. Då vill du säkert inte betala hur mycket som helst just på de resor och material som du inte får dra av, eller hur?

Välj någon med garantier

Om du har några takläggare att välja mellan, bör du alltid välja någon som ger garantier. Många duktiga takläggare kan ge 50 års garanti på att deras tak håller. Då et du att om ngåot skulle hända under de 50 åren som garantin gäller, kommer de ut för att rätta till om något som är fel med taket. Som kund kan du känna dig säker på att taket håller hög kvalitet om de ger 50 års garanti på sitt lagda tak. Särskilt när det kommer till tak som är gjorda av plåt, till exempel är det många takläggare som ger sådana garantier.

Välj en som har bra referenser och omdömen

För övrigt är det ju alltid trevligare att få takläggare som är trevliga mot sina kunder och som lyssnar på dem och som är måna om att stå på bra fot med dem, än att få motsatsen, eller hur? Även om det skulle vara en duktig takläggare vill man inte ha någon som är knäpp i huvudet och som är otrevlig. Då vill man hellre ha både en duktig takläggare och någon som är trevlig mot sina kunder. Därför är referenser och omdömen mycket viktiga eftersom de säger mycket om hur takläggarna är och hur de ser på sina kunder. 

Kontrollera byggfirmas rykte först

28 feb 2019

Det spelar ingen roll att en byggfirma erbjudbygge, byggfirmam, huser ett fantastiskt bra pris eller att en vän på Facebook rekommenderar dem. Du har själv ansvaret att kontrollera dess rykte. För det finns ett fåtal byggfirmor som verkligen inte borde få vara aktiva inom branschen.

Fuskbyggarna är ett TV-program som egentligen inte borde behöva finnas. Ett program där programledarna hjälper människor som blivit utsatt för byggfirmor som lovar betydligt mer än de kan hålla. Med usla byggnationer, dåliga avtal och rena lögner tar sig företagen vidare och få nya kunder. Men hur kan det komma sig att företag som till och med visats upp i TV ändå kan hitta kunder och fortsätta sin verksamhet? Svaret är att för få kontrollerar den byggfirma man tänkt att anlita innan man skriver kontrakt. Ofta är det just det billiga priset som lockar för mycket.

Så gör du – 3 steg

Du bor i Sollentuna och söker en byggfirma för att få hjälp med att bygga ett garage. Efter att ha fått offerter från flera byggfirmor har du bestämt dig en av dessa. Men innan kontraktet skrivs lägger du 20 minuter för att kolla dess rykte.

Första stället är Byggahus.se vilket är ett öppet forum för alla som är intresserade av att bygga eget eller bara vill diskutera frågor kring detta. Gå in på webbplatsen och sök efter ”Bygga + Sollentuna”. Därmed visas tidigare inlägg kring denna inriktning. Orsaken att man inte bör söka efter just byggfirma är att olika ord kan användas av olika personer. Men ordet ”Bygga” bör finnas med i de flesta inlägg som just handlar om byggföretag.

Kolla upp betyg och rekommendationer

Man kan även söka efter just den byggfirma man tänkt skriva kontrakt med för att se om de fått tydliga omdömen eller rekommendationer. Läs inläggen och avgör om de känns ”äkta” Man får komma ihåg att företag ibland ”köper” åsikter för att bygga upp ett rykte.

Andra steget är att kontrollera hos Råd & Rön. De har en ”svart lista” på företag som de rekommenderar konsumenter att hålla sig ifrån. Detta utifrån att dessa företag av någon anledning inte velat lösa en konflikt på det sätt som Konsumentverket ansett. Även här kan man söka efter just den specifika byggfirman i Sollentuna. Men det går även att söka efter byggföretag inom ett specifikt område.

Tredje steget är att genomföra en enkelt Googlesökning. Sök på företagsnamnet och kolla de 20 första träffarna. Är det ett nationellt företag, som därmed finns i flera städer, kan sökningen behöva smalas av just mot Sollentuna. Finns det negativa artiklar publicerade av kända nyhetstidningar bör man fundera ett varv till om företaget verkligen ska anlitas.

← Äldre inlägg

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.