Vill du arbeta med bergssprängningar?

Funderar du på att arbeta inom byggbranschen? Det är väldigt lönsamt att arbeta inom denna bransch. Trots lågkonjukturer har den tuffat på som om inget har hänt. Man får en bra lön, bara efter några år i branschen kan man få en månadslön på 29.000 kronor i månaden, eller till och med mer. Lönerna är inte enhetliga, eftersom de flesta arbetsgivare ger indivduella löner. Däremot ligger de flesta löner kring 29.000 kronor i månaden eftersom arbetet innefattar stor kunskap om sprängningar och olika säkerhetstänk. Dessutom bygger de på efterfrågan och tillgång, och det finns inte så många bergssprängare i landet. Arbetsmarknaden är relativt stor.

Man kan gå en gymnasieutbildning

Vill du arbeta som bergsprängare kan du gå en gymnasieutbildning. En sådan finn i Huddinge i södra Stockholm till exempel. Den är tre år, och det första året går man tillsammans med andra som går en byggprogramlinje. Man får få en teoretisk utbildning som kombineras med praktikperioder då man får praktisk erfarenhet ute på ett företag. Efter gymnasiet krävs ett års praktik och då får du delta i olika sprängningsarbeten.

Bli en certifierad bergssprängare

Gör du då ett bra jobb kan du få goda vitsord från en arbetsgivare och blir en certifierad bergsprängare. Vissa företag erbjuder både praktik och utbildning på plats. Då får du på det sättet din certifieringsutbildning. Då får du en mer praktisk utbildning och får se hur ett företag arbetar med säkerhet och miljömedvetenhet.

Man får praktik på olika byggen

Får du praktik på ett företag som erbjuder bergssprängningar får du vara ute på olika byggen som kräver sprängningar, som vägbyggen, husbyggen och vara med på bergsprängningar som görs i närheten av vibrationskänsliga objekt, såsom inne i städer med känsliga byggnader.

Man arbetar mycket utomhus

Du får arbeta mycket utomhus och lär dig hantera borrmaskiner, schaktmaskiner och grävskopor. Du får ett varierat arbete där den ena dagen inte är lik den andra. Enligt Arbetsförmedlingen är utsikterna bra för alla som är villiga att arbeta inom byggbranschen. Konkurrensen är liten både för det ett och fem år fram i tiden.

Många arbetar på olika arbetsplatser

Många som arbetar med väg- och brobyggande får åka utomlands och jobbar då intensivt i flera månader, tills det är dags för nästa bygge någon annanstans. Det är inte helt ovanligt att det är samma människor som då fortsätter bygget på annat ställe. På det sättet ger man ofta varandra referenser och uppdragsgivarna vet att de får kunnig personal.

12 Mar 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.