Vilket gips används vid badrumsrenovering?

Gips finns i flera olika slags material och tjocklekar. Det är viktigt att välja rätt gips beroende på vad som ska byggas. Vilket gips används vid badrumsrenovering?

Fuktbelastningen påverkar

Beroende på hur stor fuktbelastning som kommer att ske bör även olika slags gipsskivor väljas. GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) anger följande:

Vid normal fuktbelastning (Upp till 75 % RF) kan gipsskiva med kartong användas. 

Vid hög fuktbelastning (Upp till 85 % RF) behöver byggskivor användas som exempelvis kan vara tillverkade av fibergips. Här anges även att man istället kan använda cellplast eller cement. 

Tätskiktsmaterial påverkar

Även tätskiktsmaterialet påverkar vilken slags gips som kan användas under tätskiktet. (Även detta från GVK).

 

  • Kakel på tätskikt som är vätskebaserat

 

Om renoveringen sker i våtzon 1 ska aldrig vätskebaserat tätskikt användas. 

Om renovering sker i våtzon 2 kan gipsskiva med kartong användas. Men det krävs då att motståndet på det vätskebaserade tätskiktet är över 1 miljon s/m.

 

  • Kakel som monteras på plastmatta alternativt plastfolie

 

I detta fall används plastmattan eller plastfolien som tätskikt varpå kakel används som tätskikt. Nu kan gipsskiva med kartong användas oavsett om renovering sker i våtzon 1 eller 2. Det är även möjligt att välja fukttålig skiva. Men då är det viktigt att det finns ”dokumenterad kompatibilitet” mellan skivan och detta tätskikt. 

 

  • Plastmatta

 

Med plastmatta är mattan både tätskiktet och ytskiktet. Även här kan gipsskiva med kartong användas både för våtzon 1 och 2. Det är möjligt att använda fukttålig skiva men även här behövs då dokumenterad kompatibilitet. 

Följ alltid branschregler från GVK och BKR

GVK står för Golvbranschens Våtrumskontroll och har som uppdrag att utforma ”branschregler för tätskikt i badrum”. På deras hemsida finns dokument på hur arbetet ska utföras samt vilka krav som bör ställas på de olika produkterna. Här finns även en sökfunktion som gör att man kan hitta hantverkare som har auktorisation. 

BKR står för byggkeramiska rådet och är idag den ”självklara auktoriteten” när det kommer till arbete med keramiska material. Även här finns tydliga riktlinjer hur arbete ska utföras för att bli säkert. 

Genom att följa riktlinjerna från GVK och BKR sker badrumsrenoveringen enligt branschstandard och kan därmed anses vara fackmannamässigt utfört. 

Två risker om inte branschregler följs

De som väljer att inte följa branschreglerna riskerar att:

  • Försäkringsbolag minskar ersättning vid eventuell skada. Detta eftersom man höjt risken för att skada uppkommer om inte gällande branschregler följs. 
  • Vattenskada lättare uppkommer. Statistik visar exempelvis att antalet vattenskador i badrum är betydligt fler när man utfört arbetet själv mot om en auktoriserad hantverkare gjort det. 

BKR ändrade reglerna 2015

Den första juli 2015 ändrade BKR sina riktlinjer gällande när kartongklädda gipsskivor bör användas. Tidigare hade de ett förbud mot att använda dessa i våtzon 1. Både byggbolag, GVK samt försäkringsbolagen hade däremot annan åsikt i frågan. De hade därmed lägre krav än BKR. På grund av den då snedvridna konkurrenssituation som uppstod valde BKR att backa i frågan. De påpekar däremot att de rekommenderar våtrumsskivor men att det inte längre är ett krav enligt deras riktlinjer. 

För gällande branschregler – Gå till GVK.se

13 Nov 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.