Vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?

Dom flesta har säkert hört talas om asbests och att det medför många hälsorisker. Men vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?  

Små fibrer som är farliga att andas in 

Asbests är ett material bestående av sex olika mineraler som ofta tidigare används vid renoveringar och nybyggen av olika slag. På senare år har man dock märkt att dom fibrer som finns i materialet är så små att dom är helt omöjliga att se och att dom är väldigt farliga att andas in under längre perioder. Detta kan leda till flera olika typer av sjukdomar, något som givetvis skrämmer många som har utsatts. 

Vanliga sjukdomar vid asbestexponering 

Att vistas i miljöer där asbests förekommer kan som sagt vara en stor hälsofara. Byggarbetare är en väldigt utsatt yrkesgrupp och det har visat sig att många som tidigare inte haft kunskaper om materialet har drabbats av olika typer av sjukdomar. Nedan kan du läsa mer om några av dom sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande för den som utsatts för regelbunden asbestexponering. 

Asbestos – Den som lätt blir andfådd vid fysisk ansträngning kan antingen bara ha dålig kondition eller vara drabbad av asbestos. Dålig kondition är inget ovanligt och av den anledningen tar det ofta väldigt lång tid innan man misstänker och upptäcker sjukdomen. Asbestos gör att man får minskad lungvolym, vilket i sin tur gör att man kan få svår hosta, andnöd samt ärrbildning i lungorna som kan leda till lungstelhet. 

Asbestpleurit – En sjukdom som innebär att man får vatten i lungsäcken. Även här kan man uppleva andfåddhet men också smärta. Den här sjukdomen bryter ofta ut i samband med att man arbetar med asbests i hög dos. Den är dock godartad och kan behandlas om man söker hjälp i tid. 

KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL som det ofta kallas är en annan sjukdom man kan drabbas av vid långvarig asbestexponering. Dom vanligaste symptomen är slemhosta och att lungfunktionen succesivt blir allt sämre. Vid allvarlig KOL kan man få svårt att syresätta sig ordentligt och då kan man behöva behandlas med syrgas. 

Lungcancer – Har man arbetat med höga doser asbests under en väldigt lång tid kan man i värsta fall drabbas av lungcancer. Det är dock inte ovanligt att sjukdomen bryter ut uppemot 20 år senare, så för den som drabbas av lungcancer idag och har jobbat med asbests för 15–20 år sedan är materialet en möjlig orsak. 

Idag är dock kunskaperna och medveten högre än vad den var då och man har möjlighet att skydda sig från att andas in dom farliga partiklarna på ett annat sätt. Det är alltså inte lika stor risk att drabbas av lungcancer på grund av asbests idag som för ett par år sedan. Detsamma gäller även för andra sjukdomar – dagens kunskaper gör att man kan skydda sig bättre och man löper inte längre samma risk att drabbas av olika åkommor, även om den såklart finns där.

Här hittar du mer information om asbestsanering: https://www.asbestsaneringvästerås.se

30 Dec 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.