Viktigt att tänka på vid markarbete i Stockholm

Markarbete i Stockholm kräver noggrann planering då det är mycket som kan gå fel. Det bästa är att anlita en certifierad markentreprenör. Här kommer några tips.

Det är mycket som kan gå fel vid markarbetet men är man noga med planeringen brukar det gå bra. I vissa fall kan man först behöva göra en geologisk undersökning för att ta reda på vad som döljer sig nere i marken. Detta gäller främst vid större byggnationer och där man misstänker att markarbetet kan innefatta sprängning.

Det bästa är att anlita ett erfaret företag som är experter på olika typer av markarbeten. Företaget ska även vara certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att markentreprenören även har ett inarbetat miljötänk och ser till att olika material återvinns och tas omhand på lämpligt sätt.

Hur mycket kostar markarbete i Stockholm?

Hur mycket det kostar att anlita en firma för markarbete i Stockholm beror på arbetets omfattning. Det som kan driva upp priset är om man behöver forsla bort stora mängder av jord och andra material. Samt om man behöver spränga eller spräcka bort berg och stora stenar.

Det kan löna sig att ta in specificerade offerter från några olika markentreprenörer och jämföra priser. Då ser man tydligt de olika kostnaderna och det blir enklare att jämföra. Fråga även om det tillkommer kostnader för maskinhyra etc. I slutändan är det viktigt att markarbetet blir väl utfört. Därför måste man även ta hänsyn till erfarenhet och referenser när man anlitar en markentreprenör.

Läs mer kring markarbeten på denna sida: https://www.markarbetenistockholm.nu/ 

18 Apr 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.