Viktiga saker att tänka på för den som ska utföra rivning i Göteborg

Har ni en byggnad i Göteborg som har gjort sitt och som behöver tas bort? Rivning kräver noga planering för att säkerställa att allt går till på ett säkert sätt. Här kommer några tips.

Det finns flera olika anledningar till att man kan behöva ta bort och riva en byggnad, även om renovering och ombyggnation är vanligt. Kanske har byggnaden gjort sitt och man vill i stället använda marken att uppföra en ny byggnad på. Vissa uttjänta byggnader som exempelvis industribyggnader och fabriker kan också vara farliga för både människor, djur och miljön. För att inte riskera att gifter läcker ut och skadar omgivningen kan de behöva monteras ner och tas bort.

Allt material vid rivningsarbete måste lämnas till återvinningen

En rivning måste alltid ske på ett säkert sätt och allt material måste tas omhand korrekt och lämnas till återvinningen. Det finns särskilda företag som är specialiserade på olika typer av rivningsarbeten. De har alla de certifikat som krävs för att få handskas med miljöfarliga ämnen som exempelvis asbest, kvicksilver och PCB. Hur mycket det kostar att få hjälp med en rivning beror på flera olika faktorer som risker, miljöfarliga ämnen och byggnadens storlek. I samband med att man ber om en offert besiktigar rivningsföretaget byggnaden för att bedöma arbetets omfattning. Det kan vara bra att ta in offerter från mer än ett företag eftersom priser kan variera. Viktigt är att det företag man anlitar är certifierade och har ordentliga försäkringar.

25 Jan 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.