Värmepumpar – skaffa bra uppvärmning till ditt hus i Malmö

I Malmö har man mycket att vinna på att installera en värmepump. Värmepump är numera det vanligaste alternativet för uppvärmning i nybyggda hus och kan närmast ses som standard. Generellt kan sägas att installationen av ett värmepumpssystem är något högre än andra typer av värmesystem, men den låga driftskostnaden gör att en värmepump oftast betalat sig redan efter några år.

Isolering och planering

Det första man bör tänka på när man placerar sitt hus är dock att se till att det är välisolerat. Ett hus som är isolerat på ett effektivt sätt blir mycket billigare att värma upp, oavsett vilken typ av värmekälla man väljer. Det ger dessutom svalka under sommaren.

Sedan bör du titta på den yta som behöver värmas upp och vilka utrymmen du kan planera in i huset för ett värmesystem. Vill du ha vattenburen värme med radiatorer eller kommer det att räcka med luftvärme? Hör med arkitekten eller byggfirman som hjälper dig med ritningarna vad de ser som de bästa alternativen.

Alternativ till värmepump

Förutom värmepump har man till exempel möjlighet att koppla upp sitt hus mot fjärrvärmenätet eller att installera en ved- eller pelletsbrännare. Dessa alternativ ger bra värme och är billigare att installera men de är dyrare i längden. En biobrännare kräver dessutom en arbetsinsats med ved eller pellets, samt extra lagringsutrymmen för bränslet. Sett i det långa loppet är värmepumpar i Malmö oslagbara både miljömässigt och ekonomiskt.

Berg och sjö

Värmepumpen installeras i huset och fungerar som en förstärkare av den solenergi som finns lagrad i omgivningarna, sjövattnet, marken eller luften. Beroende på energikälla kostar det lite olika att installera en värmepump. För att till exempel använda sig av bergvärme behöver ett djupt hål borras ner till berggrunden där solenergin finns lagrad. Ju djupare man måste gräva, desto dyrare blir det. I Malmö och Skåne, som vilar på porös berggrund, är bergvärme därför inget bra alternativ. Man måste borra extremt djupt för att nå användbar berggrund. Även sjövatten- och jordvärme har relativt höga installationskostnader där det krävs grävarbeten. Luftvärme däremot är lättare att installera men in gengäld är det inte lika effektivt.

Bor man intill en sjö är sjövärme det bästa alternativet i Malmötrakten. För att utvinna sjövärme behöver en kollektorslinga ledas från huset till sjöbottnen, där den hålls fast av tyngder. Eftersom vi har ett milt klimat håller sig vattentemperaturen på sjöbotten på en jämn och bra nivå året runt. Med sjövärme har man en pålitlig värmekälla.

Jord och luft

Har man ingen sjö att tillgå är jord- och luftvärme de bästa alternativen. För att utvinna jordvärme behöver kollektorslingan grävas ner över ett så stort område som möjligt, ungefär en meter ner i marken. Detta kräver dels att man har en stor tomt, dels att man är beredd att gräva upp hela trädgården. Inför ett husbygge, när det ändå grävs och projekteras kan det därför vara perfekt att gräva ner en kollektorslinga för jordvärme.

Luftvärmepumpar finns i lite olika varianter med olika effekt. Har man frånluftsventilation kan man använda den avsvalnade utluften från huset för att värma upp huset. Denna typ av värmepump kallas frånluftsvärmepump. I ett litet hus kan det räcka som värmekälla, men oftast behöver en frånluftsvärmepump kompletteras med någon annan värmekälla.

De två andra varianterna är luft/luft och luft/vatten. Den första varianten värmer upp luften i huset och den andra överför värmen utifrån till ett vattenburet system med radiatorer. Det är det effektivaste och mest kostnadsbesparande alternativet av luftvärmepumpar.

21 Dec 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.