Varför er BRF tjänar på en fasadrenovering

Det finns många områden där man som BRF bör satsa pengar på underhåll. Underhåll som ger en bättre levnadsmiljö och som, på sikt, kan generera mer pengar. Det kan här handla om att byta tak, det kan handla om att renovera – eller byta – fönster, det kan handla om att byta energikälla och det kan, som i det här fallet, handla om att genomföra en fasadrenovering. En fasadrenovering är något som med jämna mellanrum måste genomföras och många ser detta som ett slags nödvändigt ont där man kastar pengar i sjön och där man redan efter några år tvingas upprepa proceduren. Riktigt så är det inte; en fasadrenovering sker av några anledningar. Läs mer om fasadrenoveringar i Stockholm här.

  • En fasadrenovering skyddar fastigheten.

Fasaden utgör – tillsammans med taket – det primära skyddet för hela fastigheten. Har ni sprickor i en putsad fasad så kan dessa skapa fuktskador som i sin tur kan bli väldigt dyra att reparera.

 

  • Höjer värdet.

Om ni genomför en fasadrenovering så kommer er fastighet att se mer inbjudande ut och den kommer att bli vackrare. Troligt är att därför att varje medlem kan sälja sina bostäder till ett högre pris. I Stockholm kan denna fråga vara direkt avgörande mellan ett högre och lägre slutpris.

 

  • Mer kreditvänlig.

Er bank kommer att se att ni tar ert underhåll på ett större allvar om ni genomför nödvändiga projekt; något som kan ge er en större trovärdighet och bättre kreditvänlighet.

Rätt företag avgörande vid en fasadrenovering

Där fanns några av de avgörande anledningarna till varför en fasadrenovering kan vara en investering. Men, i synnerhet i Stockholm, så bör man som BRF vara lite vaksam kring vilket företag man anlitar. Dels så skiljer priserna ganska markant mellan olika företag som erbjuder tjänsten – där finns pengar att tjäna genom att begära in offerter och ställa dessa mot varandra. Dels så skiljer det – tyvärr – också i kvalitet mellan dessa. 

Det ena företaget jobbar snabbare, men de jobbar med fel verktyg och med fle material. Använder man syntetiska material vid en fasadrenovering så kan putsen stängas inne; något som kan leda till sprängning och fuktskador

Om vi jämför mellan två företag som erbjuder en fasadrenovering på er fastighet i Stockholm och där fasaden i fråga är av puts. Det ena företaget jobbar med syntetiska material och erbjuder en billigare tjänst och ett snabbare jobb - det andra företaget jobbar med kalkbaserat material, något som tar lite längre tid. 

En billig fasadrenovering kan bli dyrare i slutändan 

Det första företaget kan förvisso bli färdig snabbare, men troligt är att jobbet på sikt kommer att få göras om. Det som kan ske då en fasadrenovering genomförs med syntetiska material är att putsen inte andas; det kan skapa sprickor vid kyla och det kan leda till fuktskador. Det andra företaget var kanske lite dyrare, men jobbet blir grundligare utfört och ger ett mer hållbart resultat. 

Undersök innan ni skriver ett avtal och glöm inte att se över vilka referenser företaget har. Kan man visa en lyckad fasadrenovering hos olika BRF:er så är det ett kvitto på god kvalitet som ni aktivt ska eftersöka. 

23 Jan 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.