Vad är brandisolering?

Har du brandvarnare hemma men önskar ytterligare skydd mot en eventuell brand? Brandisolering är ett effektivt sätt för att förhindra lågornas spridning och på så sätt minimera skadorna.

Om olyckan skulle vara framme och en brand tar fart i ett hus, har de bärande konstruktionerna samt system för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation stor betydelse för brandens möjlighet att sprida sig. Äldre byggnader och gamla privatbostäder innebär ofta större risk för snabb och okontrollerad spridning av brand, med gamla konstruktioner som inte sällan tyvärr snarare ger lågorna mer fart - än tvärtom. En brandisolering innebär att konstruktioner som bjälklag, stommar, avloppssystem och ventilationssystem kläs med ett skyddande material som verkar isolerande vid eventuell brand. Idag finns ett antal olika material att använda som isolering, men gemensamt för de alla är att de förhindrar lågorna från att dels nå bärande konstruktioner och dels få snabbare spridning.

Brandisolering är en av flera bra metoder

En brand i hemmet är en mycket skrämmande och otäck upplevelse som om det vill sig riktigt illa kan förstöra både ägodelar, hus och framförallt innebära livsfara för de som vistas där. De flesta svenska hem är bra utrustade med brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar - men det finns ännu mer effektiva sätt än så att skydda sig själv och sitt hem från en stor brand. Brandisolering är en mycket effektiv och säker metod för att begränsa en brand och rädda omgivande konstruktioner, men utöver det finns också skydd i form av t ex brandskyddsmålning, brandtätning och brandfogning. Tillvägagångssätten skiljer sig något åt, men grundidén för samtliga metoder är egentligen densamma - nämligen att isolera och stänga inne branden för att förhindra spridning.

Ta hjälp av en professionell firma

Har du bestämt dig för att du vill investera i en bra och säker brandisolering, måste du först och främst hitta en proffsig firma som kan hjälpa dig. Brandisolering är ett komplicerat arbete som dels kräver mycket god kunskap om huskonstruktioner samt vatten- och ventilationssystem, och dels ställer höga krav på noggrannhet, kompetens och precision. För att en brandisolering ska fungera på avsett vis är det nämligen mycket viktigt att ingen yta missas eller att isoleringen på något vis blir bristfällig. Att göra det själv är med andra ord ingen bra idé. En professionell firma med kunskap och erfarenhet inom området, ser till att jobbet blir ordentligt och fackmannamässigt utfört så att du sedan kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för en brand. Vi rekommenderar att läsa mer på:https://www.brandisolering.nu/

10 Mar 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.