Vad är arkitektprovet?

För att bli arkitekt behöver du en utbildning som ger dig behörighet. För att få en utbildningsplats får du göra ett prov - så vad är då arkitektprovet?

Den som ska arbeta som arkitekt på riktigt hög nivå måste ha en god iakttagelseförmåga. Du måste kunna studera och ta in mycket information om en byggnad. Både dess skönhet och självklart funktion. Det är viktigt för att du ska kunna avbilda föremål, även om du bara ser dem som en vision i ditt eget huvud.

När du ansöker för att komma in på en arkitektutbildning på nivå för högskola och universitet får du göra ett särskilt prov. Det så kallade arkitektprovet. Här testas bland annat din förmåga att göra iakttagelser på ett relevant sätt.

Svartvit ritning av hus

Tredimensionellt tänkande

En sak du testas i är hur väl du kan tänka i 3D, alltså hur du kan tänka i tre dimensioner samtidigt. Det är viktigt för att kunna skapa rum och byggnader. Höjd, bredd och djup är alla viktiga dimensioner.

Alla människor kan i regel tänka och föreställa sig ett rum, det är en vanlig miljö för oss sen årtusenden tillbaka, men för att bli arkitekt måste din hjärna ha en särskild förmåga att tänka rätt kring dimensioner på detaljerad nivå.

För den breda massan skulle det kanske räcka att tänka golv, väggar, tak och utrymme där emellan. För dig som ska bli arkitekt måste du ha en väl utvecklad känsla för avstånd mellan dessa.

En jury bedömer

Andra delar du måste vara stark i för att klara provet är din inlevelseförmåga. Du måste kunna förstå vilka sociala behov människor har och i vilka situationer dessa behov skiftar. Den byggnad du ska kunna planera måste kunna svara till dessa behov och det handlar sällan bara om en enskild människas behov, särskilt inte när det gäller offentliga byggnader som ska brukas av många olika människor i samhället. Detta kallas i regel för social inlevelseförmåga och är en grundläggande del av arkitektprovet.

När du gjort de olika delarna av arkitektprovet för att testa om du har det som krävs är det en jury som gör bedömningen. De tittar igenom vad du presterat på provet och bedömer om du har förmågan att översätta dina visioner i bild och text. Det är grundläggande för en arkitekt att genom bilder och ord kunna förklara för andra hur hon eller han har tänkt att en framtida byggnad ska fungera och se ut. De visioner du själv har i huvudet måste kunna bli verkliga för andra. Det är en kunskap en riktig arkitekt ska ha.

Olika utbildar i landet

Andra egenskaper som i regel testas i arkitektprovet är din förmåga att sätta ihop ett rum, en byggnad med hjälp av färg, form, ljud. Vilka stämningar kan du skapa, vilken rytm har rummet och hur fungerar det med rörelse i byggnaden?

Du kommer också att testas rent tekniskt. Alltså hur kunnig och begåvad du är när det gäller ren konstruktion. Du måste kunna se en vision i ditt huvud och sedan rita upp hur den ska kunna byggas på ett sätt som verkligen håller. Byggnader har höga krav på säkerhet och den börjar i din hand.

Det finns i dag en rad utbildningar på högsta nivå för dig som vill arbeta som arkitekt:

  • Arkitektutbildning, Lunds universitet
  • Arkitektprogrammet, Umeå universitet
  • Arkitektur, Chalmers tekniska Högskola i Göteborg och
  • Kungliga Tekniska Högskolans Arkitekturskola i Stockholm.

1987 genomfördes det allra första arkitektprovet då de tre arkitekturskolorna Chalmers, KTH och Arkitektskolan i Lund tagit upp frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 kom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet in i bilden.

Här kan du läsa mer om hur arkitekter arbetar: https://www.arkitektkontorstockholm.se/

11 Dec 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.