Underhållsplan är fastighetsägarens ansvar

Precis som att man har ett schema för sitt arbete, måste en fastighetsägare också ha en underhållsplan för sitt hyreshus. Både hantverkare och ekonomisk buffert ska finnas när det behövs.

Ibland blir det akut, till exempel när avloppsrör går sönder och det blir fuktskador, eller när taket läcker. Idealet är att akuta situationer inte ska uppstå, och att man eliminerar riskerna för oförutsedda utgifter så gott det går. Kollar man upp avloppsrören, tätskikt i tak och andra viktiga funktioner enligt en fastställd underhållsplan, har man i princip koll på läget. Det finns experter på att upprätta underhållsplaner, så anlita en sådan om du tycker det är knepigt att klara av det själv.

Samordnade insatser

Du har fördelen att du får överblick över alla nödvändiga reparationer, både de som behöver göras och det som redan är gjort. Du kan planera för vilka åtgärder som behövs och vilka lägenheter det gäller, så att du kan anlita hantverkare i tid och att reparationerna görs på ett rationellt och effektivt sätt. Dessutom gäller det att budgetera så att du sätter av en viss summa regelbundet som täcker kommande kostnader.

Arkivering i gamla pärmar är inte så bra, just för att man lätt tappar bort helheten och får leta efter uppgifter som ritningar, ombyggnader, utförda arbeten och liknande. Genom att samordna allt och ha det elektroniskt lagrat kan du direkt se när en viss lägenhet blev renoverad. Det är extra viktigt att känna till fastighetens historik när husen byter ägare eller det kommer nya medlemmar i bostadsrättsföreningens styrelse. 

27 Jan 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.