Som fastighetsägare bör man göra sin läxa

Som fastighetsägare finns det mycket som man kanske inte visste om när man köpte sin första fastighet och började som hyresvärd. Som till exempel underhåll av ventilationssystemet.

Oavsett om man är en liten privat hyresvärd, ett stort bostadsbolag eller en bostadsrättsförening så är man skyldig att hålla sin fastighet i ett vårdat skick. Utöver sådant som regelbundet underhåll och ibland stambyten och andra mer omfattande renoveringar, finns det också många andra till synes små, men ändå viktiga saker att hålla koll på. Det finns regleringar för hur höga och var staket får sättas upp och regleringar som säger att man är skyldig att hålla efter växtligheten så att till exempel de träd och deras rötter som står på ens fastighet inte inkräktar på någon annans fastighet. Man är också skyldig att se till så att ens fastighet inte blir drabbad av till exempel skadedjur eller annan ohyra. Annan förvaltning som sophantering och snöskottning är också saker man kanske inte först tänkte på att man skulle bli ansvarig för.

Ren luft är en rättighet

I Sverige finns det även regleringar för vilken kvalitet som luften inne i olika sorters fastigheter måste hålla. Som fastighetsägare är man ansvarig för den miljö hyresgästerna har och ett sätt att försäkra sig om en godkänd luftkvalitet är genom regelbundna kontroller av ventilationssystemen. Detta är inget man kan välja bort utan något som måste göras med olika intervaller, beroende på vad fastigheten används för. En sådan kontroll kallas för en OVK-besiktning, vilket står för Obligatorisk Ventilationskontroll och måste utföras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska vara oberoende men man kan som fastighetsägare själv välja vilket företag man vill anlita. Om brister upptäcks vid en inspektion av ventilationen är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dem.

Särskilda krav för olika verksamheter

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i fastigheterna kan det tillkomma olika sorters krav och saker man bör veta. Som i exemplet ovan med OKV-besiktningarna, där gäller det att veta att den bör ske var tredje år i fastigheter som används för bostäder och som kontor medan det i flerbostadshus och lokaler i industribyggnader kan räcka med att besiktningen bara görs vart sjätte år. För att inte missa något är det en bra idé att göra sin läxa och läsa på ordentligt om vilka ansvarsområden och vilka skyldigheter man har. Strukturer för hur olika saker ska skötas gör det lättare att komma ihåg allt. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.ovkbesiktninggävleborg.se

18 Feb 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.