Söker du hjälp med brunnsborrning?

Att borra en brunn är inte lätt, det krävs rätt utrustning och många års erfarenhet. Det är en god investering att borra både för värme och vatten. Var du bor påverkar dina förutsättningar.

Har du en fastighet som inte är ansluten till det kommunala vattnet eller vill du av någon annan anledning borra egen brunn på din fastighet? Då bör du ta kontakt med en professionell och certifierad entreprenör. Det är mycket kunskap och erfarenhet som behövs för att det ska bli en bra brunn med bra vatten. Vilka förutsättningar du har på din fastighet känner entreprenören troligen redan till, om hen är lokal. Vanligtvis är markförhållandena ungefär desamma på olika fastigheter runt omkring en ort. En entreprenör som är lokal och ofta borrar i området vet redan innan vad de kan förvänta sig av er mark.

Brunn för dricksvatten

När du borrar en brunn för dricksvatten är du själv ansvarig för kvaliteten på vattnet. Du vill därför vara helt säker på att entreprenören du anlitar kan sin sak. Det gäller att borra tillräckligt djupt, men inte för djupt, vilket skiljer sig på olika platser i vårt land. Om du borrar för grunt kan du få föroreningar från ytan i ditt vatten. Ligger er fastighet så till att det finns hav i närheten kan ni råka få in saltvatten om ni istället borrar för djupt. Kontakta en erfaren entreprenör och be dem se på förutsättningar och lämplighet för just er brunn. En perfekt borrad brunn är en god investering som ger fastigheten högre värde. Förs det dessutom brunnsprotokoll i samband med att brunnen borras så kan du visa upp detaljerad information om kvalitet etcetera i samband med eventuell försäljning.

Borra för bergvärme

Förutom att brunnsborra för att finna dricksvatten borras det ofta för att installera bergvärme. Det är en relativt stor och kostnadsintensiv process men samtidigt väldigt ekonomiskt smart i och med att det finns stora besparingar att göra på lång sikt. Era energikostnader kan bli så låga som 20% av de kostnader ni har idag, med andra ord en ordentlig besparing. Har du anlitat en entreprenör för att borra efter dricksvatten kan det vara läge att även fixa bergvärme på en gång, eller tvärtom. Är du nöjd med den firma du anlitar för brunnsborrning så rekommendera dem gärna vidare. Bästa sättet att finna en skicklig företagare är ju genom rekommendation från nöjda vänner och tidigare kunder till företaget.

19 Nov 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.