Smart och ekonomiskt med återvinning av jord i Stockholm

Vid stora byggen transporteras sten och jord bort. Företag som arbetar med återvinning av jord i Stockholm förädlar jorden och gör den användbar igen.

När man bygger vägar eller anlägger stora industri- eller bostadsområden kan det finnas mullrik ytjord som skrapas av innan man kommer ner till sten eller berg. Denna jord kan tas tillvara och användas när anläggningen är klar. Ofta ska området istället asfalteras och man har därför inte användning för jorden.

Lösningen är då att transportera jorden till en deponi- och återvinningsanläggning. Det som ska transporteras sorteras efter kvalitet. Det kan exempelvis vara jord, schaktmassor, berg eller andra material. Är materialet förorenat från tidigare verksamheter som bensinstationer eller kemiska industrier måste detta sorteras för sig.

Återvinning av jord sparar på naturens resurser

En vanlig metod för att återvinna jord i Stockholm är att förädla genom termisk behandling. Detta innebär att jorden hettas upp och bränns så att kemiska föroreningar förgasas och på det sättet försvinner. Efter behandlingen är jorden steril eftersom allt organiskt material försvunnit. Jorden blir en form av sand som med fördel kan användas till fyllnadsmaterial.

Golfbanor, idrottsanläggningar eller större parkområden är platser där återvunnen jorden passar som utfyllnad. En del av den jord som kommer till en återvinningsanläggning är den rena råjorden. Denna kommer exempelvis från gammal åkermark och är inte förorenad. Återvinning av jord sparar på naturens resurser och är ett miljövänligt alternativ. Företag som arbetar med deponi och återvinning prioriterar att så mycket som möjligt ska gå att återanvända.

10 Aug 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.