Skaffa en trappa som består

Att ha en stentrappa är något som har varit populärt länge. Sten, bortsett från trä, är genom tiderna det material som har använts överlägset mest i byggen av olika slag. Att sten har fortsatt att användas än idag är ingen slump. Det är beständigt, snyggt och behöver dessutom inte kosta skjortan.

Gäller att stenarna låses

Att ha en stentrappa innebär att man har en trappa som är tålig. Trappor är överlag mycket utsatta för väder och i vind, inte minst eftersom att vatten som fastnar i springorna fryser till is under vintern och vidgar ut sig. Det är därför viktigt, om man väljer att ha en stentrappa, att se till att låsa stenarna under bygget. Annars är det svårt att dra nytta av de beständiga egenskaperna som sten har.

Hur läggs en stentrappa?

En stentrappa är något som i vissa fall kan läggas själv. Beroende på vilka förutsättningar och förkunskaper man har, kan det bli ett jobb som är mer eller mindre svårt att utföra. Förenklat kan man säga att processen med att bygga en stentrappa ser ut ungefär såhär:

  1. Gräv och dränering. Normalt börjar man med att gräva ut alla matjord för trappan. Det är då viktigt att man kommer till fast underlag och att man försöker gräva med ungefär samma lutning som stentrappan ska ha. Därefter lägger man en dränerande bädd för vatten som sedan kan rinna ut i en uppsamlingsbrunn eller rör.
  1. Grus och betong. Därefter fyller man på med betonggrus på bädden. För att få bra stabilitet bör lagret av betonggrus vara minst en och en halv decimeter tjockt. I de fall som grävningen har skett väldigt djupt, kan man först fylla på med grövre stenar och grus innan det lite finare lagret läggs. Därefter läggs ett lager om ca fem till 10 centimeter tjockt jordfuktig betong som stenarna sedan skall sättas in i.
  1. Stensättningen. Sedan måste också själva stenen sättas. Här börjar man nedifrån för att sedan pressa ihop stenarna med multiflix. Proceduren upprepas för varje trappsteg. Är det en lång stentrappa man ska bygga bör man vara beredd på att arbetet kan bli ganska monotont. Vidare ska stenarna, som nämnt tidigare, låsas. Detta för att den även ska kunna hålla under årets kalla dagar då påfrestande väderförhållanden råder. Det här gör man genom att pressa stenarna i jordfuktig betong, förutom att limma dem.

Pynta stentrappan

En stentrappa gör sig ofta riktigt bra med lite utsmyckning. Ofta räcker det helt enkelt med ett par krukväxter i anslutning till trappan. Den som vill ha en riktigt fin stentrappa kan även fundera på att installera vackra räcken och till exempel höga hållare för marschaller.

18 Jul 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.