Sanering av lägenheter och byggnader i Norrköping

Företag som arbetar med sanering i Norrköping arbetar både med insidan och utsidan av byggnader. Saneringsföretagen utför både små och stora uppdrag och har alla de certifikat som krävs.

Att arbeta med sanering i Norrköping innebär ibland att arbeta bland skadliga och giftiga ämnen. Därför krävs det att man har den utbildning, de resurser och de certifikat som krävs för att göra det.

Sanering innebär att man utför avancerad rengöring och att man tar bort sådant som inte går att tvätta bort med vanliga rengöringsmedel. Lägenheter som blivit brandskadade eller utsatts för misskötsel eller klotter och sanering på olycksplatser är därför några av de uppdrag man utför.

Ett företag som arbetar med sanering tar hand om allt

Företag som arbetar med sanering börjar med att besöka platsen och diskutera vad som ska saneras och hur saneringen ska utföras. God kommunikation är viktigt i samband med all sanering eftersom en del uppgifter kräver hänsyn och tystnadsplikt. Det kan gälla vid socialsanering i vanvårdade bostäder, dödsfall eller vid smittsanering för att undvika spridning av sjukdomar.

Asbestsanering behöver fortfarande göras i många byggnader. När man åtar sig det arbetar man med den skyddsutrustning som krävs för både personal och omgivning. Allt material tas omhand på ett ansvarsfullt sätt och transporteras till deponi.

I uppdraget ingår ofta att transportera bort material till deponi eller återvinning. Då har man en container på plats och tar hand om all tömning innan man påbörjar slutrengöringen. Man utför uppdrag både för företag och privatpersoner. För privatpersoner berättigar saneringarbeten till rot-avdrag.

23 Feb 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.