Säkrare med sprinklersystem

Funderar ni på att uppdatera ert brandskydd? Ett sprinklersystem kan släcka mindre bränder eller hålla dem under kontroll medan man utrymmer fastigheten.

Det är viktigt att man regelbundet ser över sitt brandskydd. Som privatperson i hemmet kan det vara klokt att investera i en brandsläckare och brandfilt. Men för butiker, skolor, hotell, kliniker, företag och andra byggnader behövs det mer som exempelvis brandlarm, branddörrar, brandsläckare och sprinklersystem. Men viktigt är att brandskyddet anpassas efter fastigheten och den verksamhet som bedrivs.

Ett sprinklersystem går att anpassa för alla typer av verksamheter som exempelvis sjukhus, butiker, hotell och andra boendemiljöer. Med ett sprinklersystem kan man rädda liv då det gör att brandförloppet saktar ner och att man hinner utrymma lokalerna. Är branden inte alltför stor och kraftig kan sprinklersystemet också helt släcka den.

Olika typer av sprinklersystem

Ett sprinklersystem består av flera väl placerade sprinklerhuvuden anpassade efter rummet och verksamheten. Dessa känner av om det sker en onormal temperaturhöjning i rummet och aktiveras då, men bara de sprinklerhuvuden som utsätts för värmen aktiveras. Det finns flera olika typer av sprinklersystem och vissa släpper ut vattenspray, medan andra pumpar ut vattendimma.

Ett sprinklersystem för en boendemiljö är också känsligare än andra system och utlöses lättare. Det ser också till att väggarna blöts ner för att skydda de boende och sakta ner brandförloppet så att man ska hinna utrymma och ta sig ut. Är man intresserad av att installera ett sprinklersystem ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserade på detta.

23 Aug 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.