Så hittar BRF:er rätt hantverksfirma

Många BRF:er passar på nu under torrsäsongen, som vår och sommar innebär, att renovera fasad eller tak på sina fastigheter. Det är ofta en hel del som behöver göras efter en lång och kall vinter. Det är temperaturskillnaderna som sliter på våra fastigheter och för att bevara ett bra utseende är det viktigt att hålla fasaden i ett gott skick. Här tar vi upp hur BRF:er kan få tag i bra hantverkare som kan utföra det viktiga renoveringsarbetet.

1. Upphandling och offert

Det man brukar göra när man söker efter den bästa aktören för att utföra renovering av fasad eller tak är att man gör en upphandling och tar in offerter. Då jämför man vilka som har de mest fördelaktiga offerterna och villkoren. Den som har bäst pris, eller den mest prisvärda tjänsten är den som brukar vinna upphandlingen.

2. Anlita byggfirma och skriva kontrakt

När man väl har hittat den byggfirma man vill ska utföra uppdraget skriver man sedan kontrakt för att få arbetet utfört, man bestämmer pris och tidsramar.

3. Hyra byggställningar

Har firman som man anlitar inga egna byggnadsställningar, ser man till att hyra sådana, anpassade till det slags arbete som ska uppföras och som krävs för den fastighet som ska renoveras. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för byggjobbarnas säkerhet och ska förse dem med utrustning som håller dem säkra.

4. Uppdragsgivarens ansvar

Det är aldrig uppdragsgivarens ansvar att säkerställa arbetarnas säkerhet. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö. Rent moraliskt kan man däremot tycka att uppdragsgivarens ansvar är att påpeka bristande säkerhet för dem som ska utföra arbetet.

Det säger statistiken

Enligt statistik har dödsfallen i arbetet gått upp de senaste tre åren, från 44 dödsfall 2015 till 55 under hela förra året. Redan i år har 15 dödsfall inträffat och det faktum att dödsfallen går upp är oroväckande. För alla inblandade är 15 dödsfall bara i år, 15 dödsolyckor för många.

Här redovisar vi inte orsakerna bakom dödsfallen, det kan vara allt från  andra farliga arbetsplatser till arbetsplatser på höga höjder, ändå ingår dessa arbeten i statistiken, vilket manar alla som är arbetsgivare och uppdragsgivare att vara uppmärksamma på att förhindra arbetsplatsolyckor i den mån man bara kan.

Säkerställ att fastigheten är säker arbetsplats

Många litar på att hantverkarna själva ser över sin säkerhet. Vi litar på att Sverige som land är en garant för att arbetet som sker på våra fastigheter är säkra, men det är inte givet. Anlitar man hantverkare som i sin tur anlitar andra hantverkare kan ansvaret vara diffust och man ser att ju längre led det förekommer mellan uppdragsgivare, BRF:en i detta exempel, och uppdragstagare, kanske underleverantör till underleverantörer som fått sitt uppdrag av en anlitad hantverkare, desto mindre ansvar anser arbetsgivaren att den har gentemot dem som faktiskt genomför sjävla uppdraget. I värsta fall kan ansvaret ändå falla på BRF:en som faktiskt har gett i uppdrag att renovera fastigheterna.

31 May 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.