Rörmokare i Stockholm är prisvärda

En rörmokare i Stockholm kan se över att ventilation och värme fungerar som det skall i en fastighet. Gamla installationer kan bytas och bli mer energisnåla så att man sparar en massa pengar.

Vattenläckor och stopp i avloppsrör har alltid varit jobbiga att laga och åtgärda. Rören ligger ibland inne i väggen och det är svårt att komma åt dem. Eftersom vatten är så känsligt för kyla och ett rör kan sprängas om vattnet i det fryser så måste de ju placeras så att det är tillräckligt med isolering.

I Storbritannien som ju har ett lite varmare klimat än Sverige, har man ofta gjort saker på sitt eget sätt. Att de hållit fast vid vänstertrafik är väl en av de saker som gör dem speciella. Men när vi göt in våra rör hade de också en egen lösning på hur vatten- och avloppsrör skulle dras. Rörmokare drog alla rör utanpå fasaden och då blev det lättare att laga.

Dagens rörmokare kallas ofta VVS-montörer eller rörmontörer

Det låter som om en rörmokare bara drar rör men så är det inte längre. Allt som har med värme, vatten och sanitet kan man anlita en rörmokare till. Skall man se över uppvärmningen i ett hus anlitar man en VVS-montör, och skall man bygga om badrum och kök så är det också deras jobb.

En rörmokare är därför ofta med i planeringen av nya byggnader och när en fastighet ska renoveras. De gör många stora jobb men kan också komma ut på jour om ett rör sprungit läck.

18 Nov 2021

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.