Rörmärkning - ett måste inom industrin

Vad är det för ett rör? Den frågan ska aldrig behöva ställas inom industrin och i samband med att exempelvis en brandman rycker ut i händelse av en brand. Rörmärkning är något som måste finnas och där varje rör och ledning i en fastighet på ett tydligt sätt ska märkas ut så att man vet vad som gömmer sig innanför höljet.

Rörmärkning förhindrar stora olyckor och det är en detalj som även leder till enklare reparationer i samband med att någonting går sönder.

Kort sagt: rörmärkning kan rädda liv och göra oss mer uppmärksamma på försiktighet i samband med vissa situationer. Det handlar dessutom inte om några förslag: rörmärkning är något som ska ske enligt - och i enlighet - med vår svenska lag.

Olika märkningar ger svar om innehåll

Har du någonsin hört talas om ordet klartext? Man talar i klartext och det innebär att man säger någonting som inte kan missförstås och där det inte finns utrymme för några annorlunda infallsvinklar eller tolkningar. Ordet är hämtat från rörmärkning och där vissa rör, helt enkelt, märks i klartext. Det innebär att de rören syns klart och tydligt och att de inte på något sätt kan komma att misstänkas för någonting annat. Det som ska framgå är A) vad som finns i röret i fråga och B) vilken riktning vätskan (om det handlar om en sådan) färdas i. Det senare innebär en pil med en tydlig spets som visar färdriktning.

Handlar det om någonting kemiskt så ska det finnas den kemiska beteckningen och det kan även finnas någon typ av symbol som ger ytterligare information om vad som kan finnas i en ledning.

Rätt placering är viktig

En annan viktig detalj gällande rörmärkning är placeringen. Man sätter en skylt längs med röret eller eldningen och denna ska också placeras på rätt sätt så att det tydlig syns i samband med arbete. Rätt skylt med fel placering gör ingen skillnad, eller hur? Placeringen av en skylt sker normalt vid anslutning eller vid stamkranar. Gäller det väggar så ska en rörmärkning ske minst en gång i varje lokal.

Vad kan man då förvänta sig i samband med rörmärkning som antingen skett på ett felaktigt sätt eller som inte skett överhuvudtaget? Man har ett ansvar. Som sagt, det handlar om lagar och regler.

Om rörmärkning skett på ett undermåligt sätt så får man också räkna med sanktioner. Lite beroende på vad som finns i ett rör eller en ledning så kan man räkna med sanktioner som sträcker sig mellan 15.000 kronor och hela vägen till 150.000 kronor. Det är relativt höga summor som verkligen visar på vikten av korrekt rörmärkning.

Slutligen så tänkte vi titta närmare på några av de färger som används och vad som klartext egentligen betyder.

  • Orange - Brandfarlig gas
  • Ljusblå - Vakuum eller luft
  • Grå - Vattenånga
  • Ljusbrun - Övriga gaser
  • Brun - Brandfarlig Vätska
  • Grön - Kallvatten
  • Violett - Frätande eller giftiga vätskor.
3 Mar 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.