Planera för en bättre ventilation

Ventilation är tyvärr en lite bortglömd del då det kommer till nybyggnationer och olika renoveringar. Som privatperson så ser man hellre till andra saker än att lägga pengar på ett uppdaterat ventilationssystem - saker som syns och som gör att intrycket blir bättre. Hellre än snygg köksbänk än bra luft i köket, om ni förstår vad vi menar. Det är förståeligt, men det kan komma att straffa sig.

Ventilationen är extremt viktig för hur vi mår. Ett hus med undermålig ventilation har en ökad risk att bli angripet av mögel- och fuktangrepp. Detta kan i sin tur leda till sjukdomar såsom återkommande förkylningar, allergier och till och med astma. Att vi koncentrerar oss sämre i utrymmen med dåligt ventilation är ett faktum och det gäller såväl i skola, som på jobbet och i våra egna hem.

Lever man i en bostad med sämre ventilation så får man också en betydligt sämre livskvalitet. Därför bör man alltid planera för ventilationen i samband med byggnationer och låta en VVS-firma sköta denna viktiga del. En planering som dels utgår från hur byggnationen ska se ut, hur många som bor i hushållet samt hur behoven i familjen ser ut.

Tänker man till här så kan man både få en bättre inomhusmiljö och - faktiskt - spara en hel del pengar på sikt. Dagens ventilationssystem är med energisnåla och effektiva. Är de dessutom anpassade efter byggnation/bostad så kan man för en minimal kostnad få extremt fina förutsättningar att leva i.

En OVK-besiktning måste ske med jämna mellanrum

I Sverige har vi - gällande skola, arbetsplatser, offentliga lokaler och i fastigheter - tydliga regler gällande ventilation, skötsel av denna och på krav om byten (då det krävs). Detta kallas för OVK besiktning och en sådan har sedan mitten av 1990-talet varit reglerad i lag.

Kort sagt och enkelt beskrivet: äger du en fastighet så har du ett stort ansvar för att dina hyresgäster ska ha en fungerande ventilation i sina bostäder. Ditt åtagande i detta ligger i att - under en given period - boka in en ackrediterad firma för en OVK-besiktning. Vid en sådan kontrolleras ventilationssystem och du som fastighetsägare tilldelas ett protokoll som ger dig tydliga förslag gällande eventuella åtgärder som måste vidtas.

Detta alltså vid anmärkningar. Skulle din OVK-besiktning ske utan anmärkningar så kommer du enbart att tilldelas protokollet i fråga (varav en kopia alltid skickas till tillsynsnämnden för OVK i den kommun man bor i). Du får även ett bevis på att en OVK-besiktning är utförd och detta skall sättas upp synligt i trapphuset - gärna på anslagstavlan.

Sedan OVK besiktning blev reglerat i lag så har problematiken kommit att bli betydligt mindre. Inte minst syns detta i skolor där både barn och lärare numera ges bättre förutsättningar att klara av en hel dag. Du kan tänka dig ett stimmigt klassrum med många elever, en tryckande värme utanför och ett undermåligt ventilationssystem - hur ska man kunna ställa krav på elever i ett sådant läge? God ventilation ger bättre koncentration och detta leder i sin tur till en bättre utbildning och inlärning.

Boka in en OVK-besiktning och få svar gällande din ventilation

För hus- och villaägare finns det inte lika höga krav, men frågan är om det inte är dags att göra någonting åt detta? Många idag lever i hus som inte alls ger dem en sund inomhusmiljö och man gör detta utan att ha en aning om det.

En OVK besiktning (OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll) skulle kunna ge vetskap och möjligheter till åtgärder i ett syfte att förbättra.

6 Sep 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.