Papptak är billigare och håller god kvalitet

Om man som husägare står inför att byta tak så väljer man ofta mellan två olika material och dessa är tegel och plåt. Detta av gammal vana och för att det tredje alternativet – papptak – fortfarande dras med ett dåligt rykte bland husägare över hela Sverige. Detta dåliga rykte kommer från då papptaken började användas och där de då – efter några år – började läcka rakt in i huset.

Först och främst ska man här säga att det inte vara materialet i sig som var boven i detta läckage-drama utan att det i själva verket ofta handlade om dålig ledning av vatten och vidare kan vi även tillägga att papptak i dagsläget håller en betydligt högre kvalitet än vad de gjorde förr. Ordet papptak är missvisande även det; numera så handlar det antingen om asfalt som man rullar ut och spikar fast på taket i fråga eller om gummi som man svetsar fast – ordet papp bör alltså egentligen strykas som prefix i detta läge.

Om vi då ser till fördelarna gällande papptak så handlar det främst om ekonomiska sådana. Papptak är – helt enkelt – billigare än både tegel- och plåttak och då dessutom livslängden på papptak avsevärt förbättrats så är även detta ett argument som talar för det valet. Vidare kan man även peka på det faktum att ett papptak är relativt enkelt att lägga på egen hand och där man således inte behöver koppla in och anlita en takläggare för ändamålet. Detta naturligtvis förutsatt att man har vissa vana av hantverksjobb samt att man klarar av höjder; saknar man detta så bör man anlita en takläggare för uppdraget.

Detsamma här om man väljer papptak av gummi – som ju svetsas fast – även fär bör en professionell takläggare kopplas in så att allting sker korrekt. Det kan även vara bra att låta en takläggare se över att papptak verkligen är ett alternativ för det hus man bor i; generellt sett så passar nämligen ofta tegel bättre på ett tak som är av sadelmodell medan ett papptak passar bättre på tak med mindre- eller ingen lutning alls. Är du osäker på lutning och dimensioner på ditt hus så kan alltid en takläggare hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Moderna hus har papptak

Det som gjort att papptak upplevt lite av en renässans under senare år är att arkitekter har börjat upptäcka fördelarna vi nämnde ovan och där det främst handlar om lutningen på taken till de hus de bygger. Tänker man efter så är moderna, designerhus ofta relativt platta och då papptak är ett lätt material för en takläggare att arbeta med så gör detta att det både blir kostnadseffektivt och snyggt.

Man skulle nämligen aldrig kunna sätta exempelvis tegel på ett platt hus eller hus vars tak enbart lutar en smula och här får således takläggare över hela världen tacka arkitekter för deras syn på hur ett snyggt hus ska byggas. Platta, moderna byggnader kräver papptak som i sin tur läggs på plats av en takläggare som tack vare detta får fler uppdrag. En perfekt ekvation således.

14 Aug 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.