Olika tak populära under tid

De första slags tak som vi människor började använda var stråtak, av halm eller vass. De används ju fortfarabde i tropiska och tempererade områden. Uppe i kalla Norden har vi med tiden fått större behov av andra material på taken än just halm och vass. På äldre bevarade hus, ser man hur vi använde stråtak för bara 200 år tillbaka i tiden. De höll dock ganska länge och i många år, innan de behövde repareras.

Parallellt använde man tegel till taken

Redan de gamla romarna använde sig tidigt av tegel för sina tak. Det ser man i utgrävningar av hustak i Italien. Till Norden kom sättet att bygga tak med tegel, med kristendomens införande och kloster som byggdes av  munkar och nunnor under tidig medeltid. Först använde man sig av enkupigt tegel under 1700-talet och under 1800-talet kom det tvåkupiga teglet till användning. Man byggde då med tegel på en läkt, under läkten fanns tjärpapp och mot gavlarna byggde man med spräckpanel. Teglet har alltid använts på tak med brant lutning. Har man däremot ett inte så brant tak har man använt sig av plåt i stället.

Plåt har alltid varit ett dyrbart material till tak

Under 1500-talet använde man sig av kopparplåt, medan bly- och zinkplåt endast har använts i ganska liten omfattning. Från 1600-talet använde man sig av svartplåt som då betsod av små, smidda plåtar. Man använde dem till kanter på taket, och mindre takpartier. I mitten av 1800-talet kom den galvaniserade plåten och blev snabbt vanligt att använda i flerfamiljshus i Stockholm, bland annat. Senare började man använda skiffer till tak, under 1700-talet och 1800-talet. Skiffer använde man främst under 1920-1930-talet. Oftast användes det på hustak som hängde ihop med andra hus (radhus)

Vilket slags tak är numera av tycke och smak

Vad du numera väljer för material till ditt hustak, beror på vad du tycker om och hur kostnaderna för taket ser ut. Lutningen på taket avgörs också när det kommer till rekommendationer vad gäller material till taket. Bor du i ett funkishus, passar det bättre med plåttak, än tegel. Bor du i ett hus från 1800-talet är tegel att föredra. På radhustak är Skiffer fortfarande ett bra material, eller tegel, plåt eller betong. Väljer du ett tak med hög kvalitet, kan du enbart måla om och renovera taket i minst 100 år. Vilket som, väljer du. Läs mer takläggare som du kan få tag i, i Västerås här.

25 Jan 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.