När måste man ha bygglov för att byta taket?

Ska ni lägga om taket och funderar på att byta till ett annat material? Då gäller det att först göra ordentlig research för att kontrollera så att det går. Det kan också behövas ett bygglov.

Ett takbyte är en större investering men det höjer även värdet på fastigheten. Tack och lov är det inte så ofta som taket måste bytas och sköter man bara om det kan det hålla en hel livstid. Vill man byta takmaterial är det bäst att man först kollar med sin kommun om det behövs ett bygglov. Är huset beläget i ett område som är detaljplanerat brukar detta nämligen behövas. Det är inte heller säkert att husets konstruktion klarar ett tyngre tak om man exempelvis vill byta från tegel till betong, eller från plåt till tegel. Därför gäller det att noga först undersöka takstommarna och kanske även studera husets ritningar.

Vissa takmaterial tar längre tid att lägga

När man väljer taktyp till sitt hus ska man även tänka estetiskt och välja något som passar till arkitekturen. Men olika material har även olika livslängd och det finns också en prisskillnad. Även arbetskostnaden varierar och det tar betydlig längre tid att pussla ihop ett tak av lertegel än att lägga ett papptak. Vill man anlita en takläggare i Göteborg kan det vara bra att kontakta mer än en och först be om ett kostnadsförslag. Men glöm inte att fråga om hyra av byggnadsställning ingår i priset och fråga även efter referenser från tidigare uppdragsgivare.

9 Feb 2021

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.