När är det aktuellt med ljudisolering?

Har du en lokal som kräver ljudisolering? Då kan det vara en bra idé att isolera med hjälp av ett undertak. Det kan också kan fylla många andra funktioner. Vilka då? Ta reda på det här.

Det finns många olika miljöer som kräver en bra ljudisolering. Det kan vara i en industrilokal där ljudvolymen är hög och då för de anställdas skull måste man få ner ljudvolymen. På ett kontor passar det också väldigt bra med en ljudisolering. Och i de flesta offentliga miljöer bör det sättas in ljudisolering. Det kan vara sjukhus och skolor som behöver få ner ljudvolymen för att de som vistas där ska få en så lugn miljö som möjligt. Att ljudisolera en lokal medför en behagligare atmosfär och gör att akustiken blir mer balanserad. Ett sätt att isolera på är med hjälp av ett undertak som sätts upp i taket. Givetvis är det möjligt att isolera även golv och väggar i lokalen. Det finns två typer av ljudisolering som man pratar om och dessa är luftljudsisolering och stegljudsisolering.

Undertak har flera fördelar

För att genomföra en ljudisolering så sätts undertaket upp på taket och med ett mellanrum. Där sätter man upp speciella skivor som sänker ljudvolymen genom att de absorberar ljudet. Skivorna som sätts upp kallas akustikskivor eller undertaksskivor och de finns i många sorters material. Undvik att använda gips då det ej är ljudabsorberande. De material man ska använda på skivorna är stenull, glasull eller träullit. De har förmågan att absorbera ljud. Ett undertak har förutom en ljudisolerande effekt ha många andra fördelar. Med hjälp av ett undertak så kan man lättare installera andra funktioner som belysning, el och ventilation. Har man ett skadat tak så kan man med hjälp av ett undertak dölja sådana skönhetsfel, så det finns många fördelar. Om undertaket sitter i ett kök eller badrum så kan man välja skivor som är bra vid fuktiga miljöer. Skivorna som sätts upp är lätta att byta ut, vilket är väldigt bra om man vill ändra utseende på rummet.

Behov att sänka ljudvolymen

I offentliga lokaler är sedan länge behovet av att ljudisolera tillgodosett. För att människan ska klara av att vistas länge i inomhusmiljöer så krävs en bra ljudisolering. Är det för hög ljudvolym kan vi människor bli stressade och har inte lika bra koncentrationsförmåga. En arbetsplats kan dra många fördelar av att ljudisolera då det ger ett behagligt arbetsklimat. Så vill du ha glada och pigga anställda bör du ljudisolera.

28 Mar 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.