Mossa på tak gör takets funktion sämre

Har ditt tak börjat få mossbildning? Har du tänkt att du vill få bort mossan? Mossa på tak gör att regnvatten inte rinner av som det ska, vilket kan ge problem på lång sikt. Åtgärda mossan nu.

Ett taks funktion är att skydda huset mot väder och vind, snö och regn. De flesta tak har en lutning som gör att regnet och snön ska rinna av. Om det uppstår mossbildning och andra växter på ett tak försämras den funktionen. Det kan leda till att undertaket så småningom skadas. Det kan tyckas charmigt och vackert med ett tak där det växer mossa, men faktum är att det utgör en risk för huset och kan på sikt skada ditt hem. Tar man bort mossan förlänger man både takets och husets livslängd. Dessutom höjer man värdet på sitt hus.

Effektiva och skonsamma metoder

Att anlita en firma som är specialiserad på att ta bort mossa på tak är en god investering. Alternativet kan i värsta fall bli en kostsam renovering och kanske byte av tak. Vanliga villaförsäkringar brukar inte täcka skador uppkomna av mossbeklädda tak. Ett första steg kan vara att kontakta en firma som utför en besiktning av taket och ger råd om vilka åtgärder som kan bli aktuella. Om det visar sig vara nödvändigt gör man taksaneringen i två steg. Man avlägsnar först all växtlighet. Att själv använda högtryckstvätt är inte att rekommendera, det skadar taket. En erfaren firma avlägsnar noggrant all mossa och lavar för att sedan efterbehandla taket med ett medel som gör att det inte uppstår ny mossa. Det är miljövänligt, skonsamt, och gör så att ny mossa inte får fäste.

Effektiv och långsiktig borttagning av mossa

Efter att mossan avlägsnats och efterbehandlingen är gjord, görs en uppföljning efter ca fyra år. En efterkontroll görs för att se om det behövs ytterligare en efterbehandling. Allt detta kommer att göra att du kan känna dig trygg med att ditt tak fungerar som det är tänkt och du riskerar inte att få några skador på taket eller huset på grund av mossan. Att regelbundet underhålla ett tak, byta trasiga pannor, och avlägsna växtlighet är den bästa omvårdnad man kan ge sin bostad. Att låta erfarna och kunniga experter inom området ta sig an uppgiften är en förebyggande investering mot dyra och tråkiga skador. Taket är ju ändå det som skyddar hela hemmet. Ta väl hand om det. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.mossapåtak.se

27 Feb 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.