Med en stålstomme säkras byggnader mot klimatkatastrofer

Stål är bra för klimat och hållfasthet. Med stålstomme säkerställs att byggnader klarar stora påfrestningar. Stål är också bra för en cirkulär ekonomi. Med ökande klimatpåverkan ställs stora krav på byggnaders hållfasthet mot väder och vind.

Allt oftare hör man ju talas om hus som rasat på grund av översvämningar, jordbävningar eller orkaner. I Sverige har vi varit relativt förskonade mot sådana händelser men ingen vet vad framtiden för med sig.

Om du väljer en stålstomme så ges byggnaden de bästa förutsättningarna för att stå pall i många år. Vädrets makter kommer varken att kunna försämra eller rubba den. Tack vare dess höga böjstyvhet så ger stålet ett gott motstånd mot deformationer och egensvängningar. Stålet har också andra utmärkta egenskaper såsom god formbarhet och motständighet mot korrosion.

Välj en stålstomme för hållbarhet

Stål är dessutom bra ut hållbarhetssynpunkt. Det gäller både hållbarhet avseende konstruktion och hållbarhet ur miljösynvinkel. Materialet kan nämligen till över femtio procent komma från skrot. Det ger goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan genom val av mindre resurskrävande material.

Med stålstommar får dina byggnader en oöverträffad livslängd. Både grundmaterialet i sig och slutprodukten kan vara CE-märkta. Det finns dessutom stål av extra hög kvalitet att välja för mycket svåra miljöer. Det kan till exempel handla om hög värme, frätande kemikalier eller högt tryck. Så välj en stålstomme med omsorg för ditt nästa byggprojekt. Då kan du vara säker på att huset kommer att stå kvar i många år framöver. Kommande generationer kommer att tacka dig.

15 May 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.