Måste man göra bygganmälan för badrumsrenovering?

Det är inte ovanligt att frågor dyker upp när är dags att renovera badrummet. Nedan svarar vi på en av dom – måste man göra bygganmälan för badrumsrenovering? 

Renovera befintligt badrum 

Det gamla badrummet har gjort sitt och det är dags för ett nytt. För en helt ”vanlig” badrumsrenovering krävs ingen bygganmälan, förutsatt att inga stora förändringar planeras. Ska dusch, wc-stol och handfat stå kvar på samma plats som innan behöver man inte göra någon större insats när det gäller vatten och avlopp. Ska rummet inte förändras på något annat sätt vad gäller väggar och fönster, utan behålla samma form och funktion behöver man inte heller göra någon anmälan innan man påbörjar sin renovering. 

Stora förändringar i befintligt badrum 

Om fallet är sådant att du planerar att göra stora förändringar i badrummet kommer det troligen krävas en bygganmälan. Ska du till exempel sätta in ett fönster, flytta en bärande vägg eller andra åtgärder som förändrar planlösningen kan det möjligen påverka byggandens bärande konstruktion och då behöver man göra en bygganmälan. 

Detsamma gäller om man ska göra förändringar i vatten- och avloppssystemet. Ska man till exempel flytta wc-stol, dusch eller handfat från en plats till en annan kommer en bygganmälan behöva göras innan man kan starta. 

Nytt badrum i ett annat rum 

Den som ska bygga ett helt nytt badrum i ett rum som tidigare inte varit ett våtrum behöver givetvis också göra en bygganmälan till byggnadsnämnden innan renoveringen kan starta. Det innebär stora förändringar både vad gäller bostadens planlösning men också i vatten- och avloppssystemet. Dessutom kommer man behöva en del tekniska installationer så som fläkt och ventilationssystem vilket även det kräver en anmälan till kommunen. 

Att flytta ett badrum från en plats till en annan är ett otroligt stort projekt och det är inte alltid det är möjligt. Just därför är det så viktigt att man får en godkännande innan man kan börja. I annat fall kan husets egenskaper påverkas på ett negativt sätt vilket kan leda till olika typer av skador. Bor man i en bostadsrätt kan man dessutom behöva en godkännande från föreningen om man vill flytta sitt badrum från befintlig plats. 

Att tänka på 

Om du är osäker på om din badrumsrenovering kräver en bygganmälan eller inte är det såklart bäst att kontrollera detta innan man börjar. Det gör man genom att vända sig till byggnadsnämnden som finns i varje enskild kommun. Berätta vad det är du planerar att göra och se till att få ett skriftligt svar – oavsett om du kommer att behöva göra en anmälan eller inte. 

Har du anlitat en hantverkare för renoveringen brukar denne kunna komma med tips och råd kring frågor som dessa. Dom brukar också ha koll på om en anmälan behövs och kommer alltså troligen inte att påbörja renoveringen utan besked. 

Hur vida man behöver göra en bygganmälan eller inte för sin badrumsrenovering beror alltså på renoveringens omfattning. Ska badrummet se ut ungefär som innan finns inga krav men för större förändringar måste man få ett godkännande från byggnadsnämnden innan man kan påbörja arbetet.

2 Jan 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.