Målare i Nacka kan stöta på panelmålningar i sitt arbete

Panelmålning är knappast något en målare i Nacka utför idag. Men under arbete i gamla hus kan de stöta på sådana och jobbar då försiktigt, bevarande runt dem.

Innan konstmålare började jobba på duk använde de olika former av panel att måla på. Vanligen var detta olika former av trä – men det kunde ibland även vara silver, tenn, bly eller zink. När det var träpanel var de av träslag som behandlats med ångning, limning med mera.

Panelmålning kunde även ske direkt på väggar där man använt panel så att målningarna på så sätt blev delar av huset. En målare i Nacka kan därför – i unika fall – stöta på sådan målning och måste då agera ytterst försiktigt med dessa gamla verk när denne jobbar med renovering och restaurering runt omkring.

Målare i Nacka kan jobba både försiktigt och effektivt

Om du anlitar en målerifirma i Nacka för att renovera i ditt gamla hus är det flera olika egenskaper de behöver ha. Givetvis måste de vara försiktiga och noga med husets åldriga egenart. Men de måste samtidigt kunna jobba effektivt och kostnadssmart. Det är höga krav, men det finns de som lever upp till dem.

Vidare vill du gärna ha en målare som kan göra mer än bara måla. Har du väl hittat en hantverkare som du har förtroende för är det ju bra om de kan göra allt du vill ha gjort, som tapetsering, fasadmålning, målning av rum och våtrum och fönstermålning.

7 May 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.