Lönestatistik för stensättare

Vad tjänar en stensättarestensättare? Det beror delvis på erfarenhet och var i landet man jobbar. Men en medellön på ca 25 000 kr pekar viss statistik på. En orsak till att inte lönenivåerna är högre kan vara att någon specifik utbildning inte krävs Men på grund av den stora bristen på utbildad personal har det startats upp utbildningar. Kanske kan det även med åren skapa högre löner.

Stockholm

Enligt Lönestatistik.se har en stensättare i Stockholm en medellön på 25 304 kr. Det är en vanlig ingångslön inom många yrken men samtidigt hade stensättarna i medel 10,9 års erfarenhet. Statistiken visar därmed på att många håller sig kvar i branschen länge och får mycket god erfarenhet men att det inte tydligt speglas i lönekuvertet.

Medelåldern i Stockholm var 33 år. I den statistik som presenteras är den lägsta lönen 18 - 19 999 kr och den högsta 36 – 38 999 kr. De flesta stensättare hade däremot 24 - 25 999 kr vilket även återspeglar sig i medellönen i Stockholm.

Däremot är det inte i Stockholm som bästa lönenivån hittas. Det är istället i Värmland där medel ligger på 32 000 kr. Bortsett från Värmland ligger lönenivåerna i landet på mellan 20 000 kr och 27 000 kr. Det är alltså ovanligt stor bredd på lönenivåerna trots att det är brist på stensättare i de flesta lite större städer i Sverige. Läs mer om stensättare.

Sverige

En sida som enbart presenterar löneutveckling över hela Sverige är Statsskuld.se. De anger att medellönen för en stensättare är 30 600 kr. Här visas även skillnader mellan män/kvinnor samt offentlig sektor/privat sektor. Lönemässigt är det bättre att vara anställd inom den privata sektorn då medellönen där är 31 000 kr medan en stensättare i kommunal eller statlig sektor har 28 300 kr.

En orsak till lägre lönenivåer än vissa andra hantverksyrken kan vara att någon eftergymnasial utbildning inte krävs. Den statistik som Statsskuld.se grundar sina siffror på visar exempelvis att de flesta har gymnasieutbildning som högsta utbildning.

Att man har 31 000 kr som plattsättare är något som däremot inte speglas av informationen på Lönestatistik.se. Här anges istället medellönen i Sverige på 24 367 kr. Enligt deras statistik skulle alltså en stensättare i Stockholm ha något bättre medellön än rikssnittet vilket till stor sannolikhet även stämmer. Överlag är bristen på hantverkare extra stor i Stockholm och dessutom ligger både löner och levnadskostnader något högre här mot medel i Sverige.

 

10 Jun 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.