Läge för en lägenhetsrenovering?

I en tid av spekulationer inom bostadsbranschen i Stockholm där man kunnat köpa-bo-sälja med stor vinst så kanske det är läge att slå sig till ro en stund? Mycket tyder på att marknaden har svalnat och att man kanske gör bäst i att ta det lilla lugna och bo in sig på riktigt i den lägenhet man äger.

Om man inte har det akuta behovet av att köpa nytt och därmed sälja så kan det här vara tiden för eftertanke och lite lugn. Något som definitivt inte behöver vara fel heller - de flesta lägenheter har nämligen en potential som aldrig tagits fram. Något som man kan göra genom en omfattande lägenhetsrenovering. Vi menar att många köp-och-sälj i Stockholm sker som en följd av den spekulation som vi nämnde ovan - där man vill maximera sin vinst - och dels som en följd av tristess. Man flyttar för flyttandets skulle och bor aldrig riktigt in sig.

Hur ser det ut i er lägenhet, hur länge sedan var det som ni renoverade, gjorde fint och skapade en miljö som ni verkligen trivs i. Gräset behöver inte vara grönare på den andra sidan: i många fall finns det grönaste gräset redan där man sätter ner sina fötter dagligen - i den egna bostaden.

Ta hjälp med er lägenhetsrenovering

En lägenhetsrenovering kan ske i små etapper eller, så att säga, i ett kluster där man genomför större ingrepp direkt. Vid det senare så bör man definitivt ta professionell hjälp - och man bör även, naturligtvis, kolla upp vad som är möjligt att göra och vad man får göra inom ramarna för de stadgar som Bostadsrättsföreningen satt upp. Mindre saker - måla om och så vidare - kan man genomföra på egen hand.

Bäst är att låta ett och samma företag ta ett helhetsgrepp om renoveringen. Istället för att anlita ett företag för alla elektriska frågor, ett annat för att kakla om, ett tredje för golvläggning och så vidare så är det säkrare att anlita en firma enligt totalentreprenad. Här är några argument till varför:

  • En och samma kontakt: Du slipper hålla på att jaga arbetare dagarna i ända. Det räcker med att du ringer en kontaktperson som agerar som samordnare och ser till att alla berörda parter dyker upp. Har du olika företag så måste du vara den som organiserar hela projektet. Vad händer om ett företag inte dyker upp - hur agerar du vid sjukdagar? Det kan vara billigare initialt att anlita företag vid en lägenhetsrenovering - i det långa loppet så blir det dock ofta dyrare.
  • Säkrare jobb: En firma har vana av varandra. Har man ett arbetslags om jobbat med olika typer av renoveringar så vet de också hur gruppen fungerar, hur lång tid det tar och var man behöver lägga extra fokus. En fördel som ger säkrare jobb.
  • Lättare att åtgärda eventuella fel: En lägenhetsrenovering kan innebär att någonting går fel och där exempelvis du ser att vatten droppar från ett rör under handfatet. Inegn katastrof i sig - men om du haft med flera företag att göra så kan sakfrågan bli svår att lösa. Totalentreprenad har en klar fördel här då misstaget snabbt kan korrigeras och lösas utan problem. Detsamma gäller senare. Den dagen du säljer din bostad så kan du ge köparen tydliga uppgifter om vilket företag som skött din lägenhetsrenovering. Något som kommer att underlätta om någonting visat sig bli fel.

Mer om lägenhetsrenovering: https://www.lägenhetsrenoveringstockholm.nu.

5 Oct 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.