Inmätning sparar tid

Står du inför ett byggprojekt? Det är ett stort projekt att stå inför, det är många saker man ska tänka igenom. För att göra det enklare kan man göra en inmätning direkt så man mäter upp tomten.

Ska ni göra ett bygge och behöver göra en inmätning? Kontakta en inmätningstekniker för bästa hjälp. En inmätning gör bygget enklare, det ser till att ni gräver inom tomtens gränser och inte råkar komma in på grannens tomt. Genom att göra en inmätning sparar ni både tid och pengar på bygget. Med inmätningen kan man direkt planera bygget korrekt. Ta kontakt med ett företag som erbjuder inmätning. Vill ni veta mer om hur det går till kan ni få information från företaget ni vänder er till via telefon eller internet. Ring gärna några olika och fråga efter offert för arbetet.

Hur går inmätningen till?

Man börjar med att mäta upp tomten där huset ska byggas. När man gör detta mäter man ut vart den bästa placeringen av huset blir. Man mäter även höjder och nivåskillnader på tomten. Ska man ha mer än en byggnad på tomten gör man beräkningen med det i åtanke. Med hjälp av inmätningen ser man till att husen inte står för nära varandra och att de har möjlighet att bli placerade på bästa möjliga ställe. Det är viktigt att detta sköts korrekt i bygget, även för framtiden om man i senare skede vill bygga ut. Då behöver huset vara placerat rätt från första början, en cm kan göra stor skillnad.

24 Dec 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.