Injektering gör betong hård igen

Betong är ett hårt material som blir bärande i olika konstruktioner. Det kan handla om golv, väggar och inte sällan så gjuter man hela plattan - där en byggnad ska resas - i betong. I takt med åren och i takt med att betongen utsätts för påfrestningar i form av fukt, vatten och kyla - i synnerhet om det handlar om betong som ligger under jord - så kan slitage skapa sprickor, håligheter och andra skador på betongkonstruktionen.

Detta kan i sin tur leda till att betongen i fråga inte längre kan klara den tyngd som den utsätts för - och att även andra detaljer, exempelvis olika metaller, utsätts för rostskador. Viktigt är därför att hålla koll på betong och åtgärda den vid eventuella problem. Det senare sker genom en injektering.

Injektering innebär att man kan laga betong på plats och utan några större ingrepp - man behöver exempelvis inte riva upp ett golv och gjuta ett nytt. En injektering kan istället jämföras med en relining som utgår från samma princip och där man, i många fall, dessutom använder sig av samma material. Epoxiplast används vid både en injektering och vid en relining och ser man till det senare så utförs en sådan då det handlar om stammarna i en byggnad.

Istället för att riva ut dessa och ersätta dem med nya så sprutas epoxiplast in i de befintliga. Då denna plast härdar så får man nya rör - men de ligger inuti de gamla och de täpper till alla hål, sprickor och skador. En relining är både billigare och går att utföra effektivare än ett stambyte - som förr var det enda egentliga alternativet. Ser man till en injektering så handlar det om samma princip.

Effektiv injektering ger stabila betongkonstruktioner

Vid en injektering så borras små hål i betongen och efter detta så sprutas plasten - eller det material som anses som bäst lämpat - in i själva gjutningen. På samma sätt som vid en relining så stelnar materialet och plötsligt så får man alltså en betong som återigen är fri från sprickor, inneboende håligheter och skador i övrigt: man får en stabil konstruktion som klarar av att hålla den tyngd som den skapats för.

Det må låta som en ganska simpel åtgärd och ett relativt enkelt utförande, men faktum är att en injektering är ett enormt komplext projekt som måste ske med erfarenhet som en grundpelare. Minsta fel kan förvärra problemen och skapa en situation där exempelvis betongen - eller berggrunden, som även den kan lagas genom injektering - spricker och faller isär värre än tidigare. Rätt material, rätt mängd och rätt, som ovan nämnt, mängd av borrhål med rätt diameter är ett måste. Här krävs kunskap och rutin för att man ska lyckas. Med rätt företag kan en effektiv injektering ske till ett relativt lågt pris. Med fel företag så kan kostnaderna i slutändan bli väldigt höga.

3 May 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.