Hur ser våra tak ut i Stockholm?

Att Stockholm är en unik stad i det avseende att man har en blandning av både väldigt gamla och väldigt moderna byggnader är en sak som många – både turister och boende i staden – pekar på som en av de detaljer som förhöjer charmen och upplevelsen. Dessa äldre hus – många med anor från 1500-talet – också fortfarande är beboeliga är något som gör Stockholm än mer unikt. Det som krävs här är dock en mer regelbunden skötsel för att dessa hus ska kunna fortsätta att hålla lika giood status som de i dagsläget håller.

Det som är extra viktigt gällande dessa hus kontra skötsel är att taken hela tiden ses över, repareras eller byts ut – ser man till en miss just på detta område så skulle detta kunna föra med sig fruktansvärda skador som också skulle bli väldigt svåra att reparera. Vattenskador, inrasade tak eller andra otrevligheter som skulle kunna leda till – i absolut värsta fall – rivning och här vilar ett tungt ansvar på de takläggare i Stockholm som anlitas för dessa projekt. Direkt kan man säga att om det inte vore för dessa takläggare och deras arbete i det tysta så skulle en del av Stockholm kunna gå förlorad för framtida generationer och detta gäller heller inte enbart de hus där människor de facto fortfarande bor.

Oscarskyrkan fick nytt tak

Nej, lika viktigt är att historiska byggnader i form av kyrkor och annat ses över och vid behov får sina tak bytta eller reparerade och här kan man peka på ett tydligt exempel där man för några år sedan genomförde ett sådant projekt. Det som vi pratar om här är en av Stockholms absolut mest kända kyrkor och också en av de ståtligaste som verkligen – tack vare sin placering – drar ögon till sig och här talar vi Oscarskyrkan som ligger på Narvavägen i hjärtat av Östermalm. Denna kyrka höll – bokstavligt talat – på att falla ihop på grund av det bristande underhåll som skett under en längre tid och det var verkligen i grevens tid som man kallade in ett företag för takläggning som skötte om bytet.

De takläggare som arbetade med att byta detta koppartak gjorde ett väldigt bra jobb och i dagsläget kan man inte se att taket i fråga faktiskt är nybytt – man ser att kyrkan är pampig, vacker och har en slags historiens vingslag över sig – men ett nytt tak; nej. Det är också det vi menar med detta – en takläggare i Stockholm som arbetar med historiska byggnader måste verkligen kunna förvalta den yrkestradition som fann förr – han måste med moderna metoder kunna arbeta fram ett äldre resultat.

Det vill säga – även om en takläggare i dagsläget har all möjlig utrustning så måste slutresultatet ändå kunna se likadant ut som då byggnaden i fråga uppfördes. En svår konst och vi ska verkligen vara tacksamma för att det finns så skickliga yrkesmän i Stockholm – oavsett om det handlar om takläggare, fasadrenoveringsmän eller de finsnickare som arbetar med rent underhåll på insidan.

Tack vare dessa kan Stockholm fortsätta ha denna unika blandning av gammalt och nytt och genom deras arbete kan även framtida generationer njuta av gammalt hantverk – men med en modern, nästan osynlig touch.

Läs mer om takläggning.

28 Mar 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.