Hur ofta ska badrummet renoveras i en hyresrätt?

Badrummet är viktigt för hemkänslan. Bor man i hyresrätt bestämmer man inte själv när badrummet ska renoveras. Vad kan man då kräva av hyresvärden gällande renoveringen av badrummet?

Badrummet är en viktig del i bostaden och badrummet är det rum man vill ha rent och fräscht. Trista och slitna badrum drar ner trivselkänslan i hemmet men är också svårare att hålla rent. Många som bor i hyresrätt ställer frågor kring vad man kan begära av hyresvärden, hyr man sin bostad vill man sällan stå för kostnaderna själv. Ett visst ansvar har man som hyresgäst men det gäller främst om man orsakar skador och följa de regler som hyresvärden satt upp kring vad man får göra. En del har också funderingar kring om hyresvärden får höja hyran vid badrumsrenovering. Här kommer lite riktlinjer och vad du kan ställa för krav.

Vilka krav kan man ställa på hyresvärden?

Anser man att badrummet behöver renoveras ska man vända sig till hyresvärden. Det är bra om du kan motivera varför du anser att badrummet behöver renoveras och det är bra att även ha en dialog med grannarna i fastigheten. Är ditt badrum i behov av renovering är troligen andra lägenheter det också. Vanligen kan man vänta sig i en hyresrätt att badrummet ska underhållas regelbundet och att hyresvärden ska laga sprucket kakel. Samma gäller får våtrumstapeter, kranar som läcker och om det framträder fuktskador. Hyresvärdar är i regel måna om att lägenheterna är attraktiva och väl underhållna så chansen ökar om badrummet är föga tilltalande. Så det lönar sig att våga ta upp frågan med hyresvärden när man tycker det är dags.

Vem vänder man sig till om hyresvärden inte vill renovera?

Tycker din hyresvärd att badrummet inte behöver renoveras fast det är slitet så kan man vända sig till Hyresgästföreningen för stöd och råd. Hyresgästföreningen kan då ta ställning till om badrummet är i ett sådant skick att en renovering är rimlig och nödvändig. Skulle Hyresgästföreningen rekommendera att badrummet ska renoveras ökar chanserna att du får renoveringen gjord. Tänk på att du måste vara medlem i Hyresgästföreningen för att få hjälp. När det kommer till badrumsrenovering kan man inte vänta sig att få badrummet exakt så som man vill ha det själv i lägenheten. Då det kommer till hyresrätter så brukar hyresvärdar ha avtal med specifika företag och vill ha en enhetlig stil i fastigheten. Däremot brukar man kunna få några valmöjligheter.

1 Apr 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.