Hur man bygger ett bra tak

Det finns många regler för hur man får ett fungerande och hållbart tak och alla är mycket viktiga att följa. Använder man fel material, tar för lång tid på sig eller gör fel så kan huset skadas.

Alla delar av skalet på ett hus är viktiga men taket är det som oftast tar den värsta smällen när det kommer till regn, snö och vind. Det kan räcka med en liten skada på taket för att det med tiden ska bli stora skador inomhus. Denna typ av skador kan dessutom hålla sig dolda inuti tak och väggar tills de kräver en rejäl sanering och renovering. Det är därför mycket viktigt att man ser över sitt tak med jämna mellanrum minst ett par gånger om året, samt efter kraftiga vindstyrkor. För bästa avrinning från taket ska man även se till att hängrännorna töms från löv och skräp med jämna mellanrum.

Bygga sig till problem

Om man bestämmer sig för att anlita ett företag för takläggning så är de flesta skickliga och vet precis vad som ska göras och hur. Men det är ändå bra om man själv också har lite koll på hur lång tid det ska ta, att täckningen inte blåser bort med mera. Använder man sig av fel material, tar för lång tid på sig innan taket täcks eller missar att få ytskiktet helt tätt, så kan det skapa problem redan från början. Tak ska läggas enligt regler med luftspalt och riktlinjer som gäller per takbeklädnad. Läs vidare om takläggare på denna hemsida: https://www.takläggaresollentuna.nu

10 Dec 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.