Hur fungerar snörasskydd?

Hur fungerar ett snörasskydd och varför behöver man ett sådant? Det senare är det vi tänkt att svara på först. Taket är ett av de farligaste områdena på ett hus. Dels så kan ett fall från ett tak innebära stor skada och dels så kan även fallande föremål – istappar, snö och exempelvis grenar – skada någon som befinner sig på marken under. Som villa- och fastighetsägare bär man ansvaret för att taket är säkert. Snörasskydd är något som, i allra högsta grad, bidrar till den säkerheten.

Snörasskydd var förr en betydligt vanligare lösning gällande säkerhet än vad den är idag. De hus som fortfarande har snörasskydd har ofta dessa placerade där risken för skada är som allra störst. Står du vid ett varuhus så kan du se dessa skydd ovanför exempelvis entrén. Ett snörasskydd kan komma i tre olika utföranden: gallerdurk, räcke eller en så kallad profildurk. Oavsett design och utseende så är syftet detsamma: ett snörasskydd är den yttersta utposten för att bromsa upp snö som riskerar att falla ned och skada både egendom och person.

Vi skulle säga att de flesta fastighetsägare åter borde snegla mot denna lösning. Vintrarna kan komma med stora överraskningar vad gäller snöfall och snömängd. Genom snörasskydd så köper man sig mer tid och behöver inte kalla in takskottning på samma akuta sätt som många tvingas göra idag. Skyddet ersätter inte tak- och snöskottning – men det ger mer tid och andrum.

Ska du ta en investering i detta så måste du se till att det dimensioneras korrekt; gärna genom att täcka hela taket snarare än att bara täcka en entré. Två skydd på varandra kan också vara en god lösning. En sak är klar: ett för lågt skydd för vare sig från eller till om det riktiga ovädret kommer. Det kommer att ha svårt att klara trycket och där måste snöskottning – regelbunden sådan – fungera som ett komplement.

villa

Vilken taksäkerhet är jag ålagd ha på taket?

Det finns särskilda regler för villor och för fastigheter. Det är ofta höjden som fäller avgörande kring vilka säkerhetsdetaljer som ska finnas på taket. Reglerna finns tydligt skrivna i Boverkets föreskrifter samt i Plan- och Bygglagen.

Om man har svårt att förstå vikten av taksäkerhet så kan man försöka tänka på saken ur ett annat perspektiv. Du kanske har svårt att motivera kostnaden som tillkommer, detta i och med att du är uppe på taket någon enstaka gång per år.

Tänk dig då istället de som dagligen arbetar på tak – en sotare exempelvis. För honom så är ditt – och alla andras tak – en arbetsplats och en sådan ska också vara så säker som möjligt. Om inte – ja, då riskerar sotaren i fråga faktiskt sitt liv. Det kan vara en tanke att ha i huvudet i samband med taksäkerhet. Den kanske inte primärt är för din skull.

Vilka lösningar finns?

Utöver snörasskydd så finns det andra alternativ och lösningar som kan säkra ditt tak. Vi visar några av dessa här nedan:

  • Säkerhetskrok för livlina. Att arbeta med lina räddar liv, men linan i fråga måset också förankras. Det sker via en säkerhetskrok och en sådan ska dels vara rätt dimensionerad för att klara av tyngden vid en potentiellt fall och dels också sitta stadigt förankrad.
  • Bärläktsteg. Istället för att montera en stege längs med taket så är ofta bärläktssteg en bättre lösning. Det är dessutom en mer diskret sådan. Bärläktsteg fungerar då takets lutning är på maximalt 45 grader och där fasadhöjden inte överstiger fyra meter.
  • Takstege. Om lutningen är över 45 grader och fasaden överstiger fyra meter så ska man använda en takstege snarare än bärläktsteg. En takstege är stabilare – förutsatt att den är korrekt monterad.

Skyddsräcke: Det ska vara säkert att ta sig upp på ett tak; där finns också vissa krav och ett skyddsräcke är ett exempel på ett sådant. Ett skyddsräcke ska finnas vid takluckan på ett hus som är mellan 4-8 meter högt och räcket i fråga ska vara minst en meter högt samt ha överledare, mellanledare och en fotlist. Gällande fotlisten så måste den ha en kant på minst 150 mm. Glipan till underkanten på listen får max vara på 20 mm - detta mätt från takytan.

26 Sep 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.