Heta arbeten

Heta arbeten kallas de typer av arbete som avger värme eller gnistor och kan orsaka risk för brand. Till dessa arbeten hör svetsning, skärning med vinkelslip, asfaltsarbeten mm. En person som jobbar med heta arbetaren kallas för hetarbetare. Yrkeskategorin heta arbeten har de senaste åren genomgått en rad regelskärpningar och krav på utbildning och certifikat, något som har lett till att antalet bränder och personskador minskat avsevärt.

Brandskyddsföreningen och Heta Arbeten®

I Sverige är det Brandskyddsmyndigheten som ansvarar för utbildning och certifiering av hetarbetare. Detta gör man inom ramen för sin kampanj Heta Arbeten®. Heta Arbeten® är Brandskyddsmyndighetens skadepreventionskoncept, som syftar till att minska bränder och skador när heta arbeten utförs av hetarbetare på en tillfällig arbetsplats.

Bakgrunden till kampanjen är den ökande olycksfalls- och brandstatistiken under åttiotalet, då en stor mängd slarviga och okunniga hetarbetare orsakade personskador och bränder. Respekten för den värmeutgivning som heta arbeten gav upphov till var helt enkelt för liten. 1990 startade Brandskyddsmyndigheten Heta Arbeten® och tog ett samlat grepp om branschen för att utbilda yrkesmän och uppdragsgivare i riskerna med heta arbeten.

Numera är utbildningarna och certifikaten standard i Sverige och samtliga svenska försäkringsbolag kräver att hetarbeten utförs av utbildade och certifierade hetarbetare. Sedan 1990 har antalet bränder orsakade av heta arbeten minskat med 75% och ungefär 326 000 personer har certifikat för heta arbeten.

Hetarbetsteamet

För att få utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats krävs en tillståndsansvarig, en brandvakt, och så hetarbetaren som ska utföra jobbet.

Den tillståndsansvarige ska på plats bedöma risken för brand och gå igenom vilka risker som finns tillsammans med hetarbetaren och brandvakten. Tillståndsansvarig ska även se till att alla säkerhetsreglerna är uppfyllda, samt utfärda ett tillstånd. Han ska även kontrollera arbetet före, under och efter arbetet. Om tillståndsansvarig tecknar fler än ett tillstånd för år behöver han ha genomgått utbildning inom Heta Arbeten® och vara certifierad.

Brandvakten har som namnet antyder uppgiften att övervaka arbetet och avbryta om brandrisk föreligger. Han ska vara utrustad med brandsläckare för att snabbt kunna släcka uppkomna bränder. Brandvakten ska även efterbevaka arbetsplatsen minst en halvtimme efter utfört arbete, för att se att inga bränder uppstår. Brandvakten måste alltid ha genomgått utbildning och inneha certifikat för heta arbeten.

Hetarbetaren är den som utför arbetet och ska ha försäkrat sig om vilka säkerhetsrisker som föreligger. Han ska vara utbildad inom Heta Arbeten® och inneha certifikat.

Utbildning och certifiering i Heta Arbeten

Utbildningen i Heta Arbeten® tar en dag och efter slutprov blir man certifierad i fem år. Godkända utbildningsarrangörer finns över hela landet och det brukar vara lätt att få en plats. Utbildningen går igenom lagar och försäkringsvillkor, organisation vid heta arbeten, släckteknik samt tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner.

23 Nov 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.