Håltagning Västerås - professionell hjälp ger trygghet

Ska du genomföra en håltagning i Västerås i syfte att öppna för en ny planlösning och kanske öppna mellan vardagsrum och kök? Det finns all anledning att fortsätta dessa planer och funderingar - men det finns också all anledning att inse att en håltagning i Västerås alltid bör skötas av proffs.

En håltagning är - oavsett om det handlar om att öppna upp eller om att exempelvis förbereda för avlopp, ledningar och rör i samband med en badrumsrenovering - ett komplext projekt som dels kräver kunskap och erfarenhet, men även rätt utrustning.

Handlar det om ett äldre hus så kan det även finnas en stor risk att det finns material som innehåller asbest. Det krävs då dels en undersökning och mätning av detta och - om det visar sig att asbest finns - också en sanering.

Mätning och sanering av asbest

Om du själv påbörjar en håltagning i Västerås i en vägg där det finns asbest så exponeras du för det damm som är farligt och som kan leda till skador på lungorna. Asbest är inte farligt intakt - det är vid rivning som dammet bildas och som farorna blir konkreta. En håltagning bör således skötas av utbildad personal även sett ur detta perspektiv.

Vilket material handlar det om?

Viktigast är emellertid att professionell hjälp är lika med ett bra resultat. Håltagning måste ske med stor precision och med en kunskap om både maskiner och om det material som ska penetreras. Handlar det om betong, om cement eller om sten? Det kommer att kräva lite olika ingångar beroende på detta - och givetvis också olika typer av borrar och utrustning.

Risker med håltagning

En annan viktig faktor är att man också vet vad som gömmer sig. Det finns åtskilliga historier och exempel på där privatpersoner genomfört en håltagning i samband med en renovering och skadat exempelvis vatten- eller avloppsrör. Något som, givetvis, blir en både dyr och onödig extra kostnad att ta.

Håltagning blir ofta ett startskott och genom en professionell sådan så kan du själv som villaägare fortsätta med finliret och med det som är roligt att genomföra. Du behåller en positiv känsla och är trygg med att du fått den start projektet kräver. Därför är en professionell håltagning det bästa alternativet.

15 May 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.