Guide till säker trädfällning i Stockholm

Att fälla träd är förknippat med stora risker, inte minst i tättbebyggda områden, till exempel i Stockholm, där det kan leda till stora skador om något går fel. Sedan finns ju alltid risken att man skadar sig själv vid trädfällning

Det gäller med andra ord att man vet vad man gör när man ger sig på ett sådant projekt. Har man inte den nödvändiga kunskapen bör man absolut vända sig till någon som sysslar professionellt med trädfällning i Stockholm för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Ett viktig detalj i sammanhanget är att det sedan 2012 med motorsågskörkort för personer som arbetar med att fälla träd (gäller förstås hela landet och inte bara i Stockholm).

För den som trots allt tar sig an trädfällningen på egen hand finns det mycket att tänka på. Här kommer vi med våra bästa och viktigaste tips:

Är trädet friskt?

Det är viktigt att studera trädet noggrant innan man inleder fällningsarbetet. Statusen på trädet påverkar nämligen arbetet en hel del.

Träd med så kallat ”svag ved” (relatvit vanligt i Stockholmsomårdet), det vill säga det har död topp eller grenar som riskerar att falla ner, måste hanteras med extra stor försiktighet. Detsamma gäller torrträd och träd som drabbats av röta. Denna typ av träd ska alltid fällas i den lättaste (den naturliga) fällriktningen (mer om fällriktningen nedan). De behöver även en något bredare brytmån än friska träd (mer om brytmån nedan).

Förarbete runt och på trädet

Se till att rensa rejält i arbetsområdet. Småträd som är i vägen ska ta bort, detsamma gäller för grenar som är i vägen på stammen (dessa kvistas bort uppifrån och ner). En mycket viktigt detalj är att man ska ha sin reträtt väg klar, det vill säga man måste ha foll koll på vart man ska ta vägen när trädet börja fall. Reträttvägen ska alltid vara snett bakåt.

Välj rätt fällriktning

Ett träds lutning, form och vindriktning avgör dess naturliga fällriktning, alltstå det håll det kommer att falla åt om man inte vidtar några speciella åtgärder. Lutningen på trädet är inte alltid helt enkel att avgöra, men då kan man ta ett lod till hjälp (man går då bort en bit från trädet).

Ibland vill man inte att trädet ska fall i den naturliga fällriktningen, och det går förstås att ordna. Man måste dock tänka på att det både är jobbigare och mer riskfyllt att göra på det viset.

Brytmånen är nyckeln

Den så kallade brytmånen fungerar som ett gångjärn som trädet viker sig över vid fällningen. Och att få till en perfekt brytmån är ett verkligt precisionsarbete. Gör man brytmånen för bred försämras gångjärnseffekten. Följden blir att trädet man fäller inte böjer sig optimalt och arbetet blir betydligt tyngre än nödvändigt. En för smal brytmån är dock än värre. När så är fallet riskerar brytmånen att brista och då tappar man kontrollen över trädet och hur det faller.

Alla träd är unika, men en tumregel är brytmånens längt minst bör vara 80 procent av trädets diameter (i brösthöjd) samt att brytmånens bredd bör vara omkring tio procent av trädets diameter (brösthöjd). En annan som är viktigt att tänka på är att man aldrig ska såga djupare i stammen än vad som behövs för att få till den rätta längden på brytmånen.

12 Jun 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.