Geoteknisk undersökning förebygger ras

Innan ett husbygge av något slag påbörjas måste marken undersökas noga. Man kan inte bygga tunga hus var som helst. Det kan finnas en rasrisk även om läget är naturskönt och man trivs där.

Berggrunden kan vara så hård att det knappt går att bygga där. Jorden kan vara tunga, blöta lermassor som riskerar att flyta iväg ner i närmaste å. Det finns många anledningar till att man inte ska bygga ett hus. Marken är dyr, och man brukar vilja få ut så mycket som möjligt av sina tomter. Men en extra husrad som planerades i ett område blir ibland inte byggd alls. Det var för stora risker, visade en geoteknisk undersökning.

Att vara på den säkra sidan

De som har villor i närheten av en naturskön å bor ibland en bra bit bort, så att det inte finns några risker med husbygget. De är inte heller intresserade av att få fler hus där som skymmer deras utsikt mot vattnet. Markägaren kanske funderade på fler hus, men så räknade man ut att tyngden från dem utgör en risk för att allt skulle rasa nerför slänten.

En geoteknisk undersökning kan ge svar på hur marken är beskaffad. Den kan vara för lös, för hård eller ha en sammansättning så att man riskerar sättningar. Anlita ett expertföretag för att göra en rejäl undersökning innan du funderar på att gå vidare med dina byggplaner. De som utför en geoteknisk undersökning har maskinella resurser till sitt förfogande och de har också en stor kunskap och erfarenhet.

10 Oct 2021

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.