Geologiska förutsättningar påverkar priset vid nybyggnation

Oavsett vilken typ av nybyggnation man planerar att genomföra så kommer en väsentlig – och viktig – del av kostnaden att läggas på markarbeten. Det handlar om att om man exempelvis ska bygga ett fristående uterum på sin tomt att man först ser till att marken där detta ska stå är ordentligt genomarbetad – schacktad, tillplattad och där grus lagts ut, allt för att uterummet i fråga ska kunna stå stadigt under en längre tid.

Det som sker vid många tillfällen är att man efter några år ser hur sin byggnad börjar luta eller falla ihop – allt detta kan man då spåra till att det har fuskats med markarbeten. Det handlar alltså här om att man – som det så populärt heter inom idrottskretsar -  bygger från grunden och först och främst så måste man se över hur förutsättningarna ser ut där man ska bygga. Ska man bygga detta uterum i Stockholm så måste man alltså först kontakta en en kunnig människa som genomför en geologisk undersökning av marken.

Det vill säga; genom att se hur marken ser ut så kan man också på ett annat sätt beräkna hur kostnaden för markarbeten ser ut. Det här gör också att det av den anledningen är svårt att säga en exakt summa; markarbeten som innehåller exempelvis sprängning kommer av hävd att kosta betydligt mer än om det handlar om ett markarbete som sker på gynnsam mark där morän är ett väldigt bra exempel på fast mark som är lätt att jobba med. Vi kan här säga att det handlar om att du ska genomföra en byggnation – du ska bygga ett hur på en nyköpt mark i skärgården i Stockholm.

Först så kontaktar du således ett företag som kommer dit och ser över hur marken ser ut och som därmed kan lämna dig ett besked om hur mycket det kommer att kosta för dig att genomföra dessa markarbeten. Tipset här är att du inte kontaktar ett företag som därefter genomför arbetet i fråga – försök att välja en neutral och obunden person, för nästa steg blir då lite enklare för dig.

Markarbeten med sprängning blir dyrare

Steg två är gällande markarbeten – och detta är speciellt just i Stockholm – är att du kontaktar flera olika företag och begär in offerter från dessa. På så sätt kan du också välja bort de dyraste samt de billigaste och lägga dig någonstans mitt emellan rent prismässigt. Anledningen till att vi nämnde Stockholm som utgångspunkt här är att den staden har flest verksamma företag inom markarbeten och att man av den anledningen också kan få fram det bästa priset.

Om du sedan bestämmer dig för en firma så kan du inte helt slappna av gällande kostnaden – trots den geologiska undersökningen – och detta beror på att de kan uppkomma problem längre ner. Exempel på detta: om företaget du anlitat gräver och efter några meter upptäcker en större bergsknall så kommer det att innebära att denna måste sprängas bort – något som i slutändan kommer att kosta dig mer pengar.

Markarbeten och kostnaden för dessa är således svåra att förutse – man måste dock vara beredd att betala det begärda priset; bygger man nytt så måste grunden vara riktigt gjord då detta moment avgör husets- eller byggnationens framtida status.

Läs mer om olika typer av markarbeten på denna sida: http://www.markarbetenstockholm.nu/.

24 May 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.