Frakt av farligt avfall genom en IBC-tank

Vad åker egentligen längs våra svenska vägar? I många fall så vill man nog helst inte veta då just den vetskapen skulle skapa en nervositet bakom ratten; en nervositet som i sin tur kan leda till olyckor. För, det finns en hel del farliga saker dolda bakom dörrarna till en vanlig långtradare - avfall, kemikalier, tillsatser, färgrester och så vidare - och som kan ställa till med stor skada om olyckan skulle vara framme. Just dessa typer av svårhanterligt avfall har särskilda regler för att ytterligare göra transporterna säkra.

Dels så ska de transporteras i särskilda behållare - en så kallad IBC-tank - och där dels denna IBC-tank i fråga ska vara korrekt märkt med UN-märkning där ett serienummer står skrivet samt där det utförligt finns beskrivet vilken typ av vätska som behållaren innehåller.

Att den som sköter transporten av dylikt avfall har genomfört - och blivit godkänd - en ADR utbildning är också viktigt då just denna del ger all kunskap kring hur farligt avfall ska framföras längs vägarna. Tre punkter som tillsammans med rutiner kring tvätt och kassering (i IBC-tank i plast som använts för bränsle ska kasseras efter fem år) gör att du kan färdas säkert på vägarna - även om vetskapen kring att lastbilen bredvid dig har farligt gods i lasten.

IBC-tank för privat bruk?

En IBC-tank används primärt för att olika företag på ett säkert sätt ska kunna transportera farlig avfall, livsmedel och allehanda vätskor från punkt A och punkt B - detta oavsett om punkterna i fråga ligger i Sverige eller utomlands. Tillsammans med olika industrier så är det den huvudsakliga användningen för IBC-behållare (som även det är ett vedertaget namn).

Finns det då någon relevans för dig som privatperson och kommer du någonsin att behöva använda dig av en sådan större behållare? Ja, varför inte. Vi kan säga att du håller på att renovera i en stuga på landet och där du under tiden kommer att leva väldigt sparsamt. Du saknar rinnande vatten, du saknar el och du saknar avlopp. Maten lagar du över ett mindre bärbart gasolkök som du har med dig. Hygienen och vattnet är dock en fråga där svaret kan stavas en IBC-tank. Genom att ha en sådan full av vatten så kan du dels ha tillgång till vatten för både tvagning och för att dricka under den tid då renoveringen pågår.

En IBC-tank rymmer ungefär en kubik och går att ställa hur stadig som helst. Genom en slang i botten så kan du hela tiden fylla mindre behållare med vatten och du slipper således åka in till närmaste bensinstation för att fylla på förrådet. Tänk dock på att koka vattnet innan du dricker det för att bli kvitt eventuella bakterier.

16 Jul 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.