Får man bygga i trädgården?

I dagens bygglovstider så kan man ibland vara osäker över vad reglerna säger. Vad får man bygga utan bygglov och när behöver man godkännande från grannar? Här kommer några svar på frågorna.

Om man har idéer så är det klokt att ta reda på vilka regler som gäller för den tomten man har. Det beror på om det är tättbebyggt område och kan även skilja sig från kvarter till kvarter och från olika orter. Annat som spelar in är hur mycket av tomten som redan är bebyggt och vad som finns utanför tomten. Om man exempelvis har en skogstomt så kan reglerna vara mer generösa än om man bor mitt i ett villaområde. Vissa saker är alltid okej att bygga på tomten, som trädäck och staket. Man bör bara ha koll på höjden så den inte överskrider föreskrifterna och eventuellt skuggar grannens tomt på ett negativt sätt. Sök på bygglov på hemkommunens sida, så finns mycket information där. Om man behöver ännu mer specifik information så kan man kontakta kommunens bygglovshandläggare direkt. De brukar vara behjälpliga med information och tips på bästa lösning.

Godkännande från grannar

Ett bygglov kan innebära att godkännande behövs från grannar, men så kan det även vara om inte bygglov krävs. Att ha en god dialog och hitta en lösning som passar alla är alltid att föredra, eftersom det man gör i sin trädgård ibland påverkar boendemiljön för grannarna. Ett högt plank eller en gäststuga som skuggar grannens uteplats försämrar möjligheten att nyttja trädgården på bästa sätt och det kan även gälla placering av belysning eller till och med fönster på byggnader. Även om man själv inte har problem med närhet till grannarna så kan de vara måna om sitt privatliv. I många fall så kan grannars godkännande vara det som får ett bygglov att gå igenom, om det annars funnits tveksamheter hos byggnadsnämnden.

Lagar för extra byggnader

Attefallshus får idag byggas till en total byggyta av trettio kvadratmeter utan att man behöver söka bygglov. Det innebär antingen en byggnad på trettio kvadratmeter eller flera byggnader som totalt uppgår till den storleken. Kvadratmeterna anges i byggyta, vilket innebär ytan som byggnaden står på. Högre hus eller hus med exempelvis loft, kan totalt ha fler kvadratmeter boyta än vad byggytan är. På det viset kan man få ett större boende att använda eller hyra ut men ändå slippa söka bygglov för den nya byggnationen. V tipsar att läsa mer på denna sajt: https://www.byggföretagumeå.se

17 Jun 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.