Entreprenadbesiktning av ansvarsfulla experter

Mycket blir bäst om man gör det själv men det gäller att veta sina begränsningar och kalla in kunnig, ansvarsfull hjälp när det behövs entreprenadbesiktning av ett stort eller litet bygge.

Det heter att “det är bättre att förekomma än att förekommas” och när det gäller byggen är det verkligen sant. Har man börjat bygga och något inte blivit som tänkt så gäller det att sätta stopp innan man kommit för långt. Grundläggande fel som kan äventyra hela bygget stoppas i tid om man får hjälp av ett opartiskt företag som uteslutande ägnar sig åt entreprenadbesiktning. När bygget är klart ska man veta att allt blivit som planerat och att det inte kommer obehagliga överraskningar när garantitiden är slut.

Större projekt kan behöva entreprenadbesiktning

Ett byggprojekt kan vara stort eller litet, det spelar ingen roll. Det avgörande för om man kan få entreprenadbesiktning är att det finns ett giltig avtal för upphandlingen av entreprenaden.

Har man det så kan man anlita opartisk expertis som kontrollerar att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Redan under arbetets gång kan man göra en förbesiktning för att kontrollera delar som kanske kommer att vara dolda när bygget är klart och slutbesiktningen ska göras. Sedan finns det efterbesiktningen där man ser till att eventuella fel verkligen har åtgärdats och så rundar man av med garantibesiktning innan reklamationstiden gått ut för att se att allt har åtgärdats. Gör man allt på rätt sätt med expertishjälp så har man en bra byggnad att glädjas åt under många år.

9 Oct 2021

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.