En takmålning ger ditt tak längre livslängd

Ett korrekt lagt tak kan hålla i upp till 80 år och det gör att man först och främst ska ta själva takläggningen på allvar. Som husägare så måste man se till att arbetet blir korrekt utfört och även om man kan- och får lägga ett tak på egen hand så finns det ett värde i att anlita en professionell firma för uppdraget. Vi skulle säga att man - sett till livslängden - tjänar på detta. Den kostnad man sparar in initialt genom att själv göra jobbet kan visa sig i form av att taket kan hålla kortare än vad det egentligen borde. Här har vi dessutom inte nämnt exempelvis vattenskador och andra otrevligheter som kan komma av ett icke-fackmannamässigt utfört jobb.

Med detta sagt så tänkte vi titta närmare på en annan viktig del i takets livslängd och detta i form av underhållet som krävs. Vi tänkte här fokusera på ett specifikt tak och på ett specifikt typ av underhåll: detta i form av plåttak och målning av ett sådant. Ett plåttak är nämligen lättare att underhålla än vad ett tak av exempelvis tegel är och det är också lättare att se då underhållet väl behöver göras. Först och främst: tack vare den mer glatta ytan så krävs det inte samma typ av arbete med exempelvis tvätt; detta då det mesta rinner av och inte fastnar på samma extrema sätt som vid exempelvis tegelpannor. Detsamma gäller snö - ett tak av plåt behöver inte samma omsorg gällande snöskottning som andra typer av tak.

Fördelarna är många; men att ett plåttak är helt underhållsfritt - som många verkar tro - stämmer dock inte. Ett säkert tecken på att det är dags för underhåll är om ditt plåttak till huset i Stockholm börjar tappa färgen och se slitet ut. Då är det dags att agera och primärt göra detta genom takmålning. Färgen på taket fyller två funktioner: dels så gör det plåten vackrare rent estetiskt och dels så fungerar den som ett lager av skydd. Börjar färgen falna, spricka och tappa sin lyster så är en takmålning ett sätt att återge taket nödvändigt skydd och ett bättre utseende.

En takmålning går att göra själv

Hur ser då en takmålning ut? Vi säger att du äger ett hus i Stockholm där du planerar att genomföra en takmålning. Arbetet följer egentligen gängse principer som vid andra målarjobb: tvätt, lagning av skador, skrapning och grundmålning. Skillnaden mellan att måla om en vägg och ett tak är att det senare innebär stora risker samt att det är en större yta att behandla.

Det tar lång tid att genomföra en takmålning - i synnerhet tvätt och skrapning - och vårt råd är att man anlitar en professionell firma för uppdraget. De använder speciella verktyg - exempelvis högtryckstvätt - och man kan därigenom erbjuda ett snabbare, säkrare och mer professionellt arbete. Mycket tyder på att du - liksom vid ett renodlad takbyte - i det långa loppet tjänar på professionell hjälp även vid takmålning.

Väljer du att göra det på egen hand så bör du se till att A) ha gott om tid B) fokusera rejält på grundarbetet och C) sätta säkerheten i första rummet. Att hyra en ställning är nästan att anse som ett måste.

12 Dec 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.