En samverkansbalk ger materialbesparingar vid bygge

En samverkansbalk i husbygget ger en tålig och kostnadseffektiv konstruktion. Stålet i balken samverkar med betongen för ökad styvhet och minskade påkänningar.

Samverkan leder till resultat. Genom samverkan kan flera människor tillsammans skapa lösningar som den enskilde individen inte hade klarat av. Även djur kan samverka. Tänk bara på lejonflocken som jagar tillsammans på ett välstrukturerat sätt för att fånga sitt byte. Ett ensamt lejon har mycket svårare att hitta mat.

Men kan material och fysiska föremål samverka? Såklart att de kan. Skruven samverkar med träet för att hålla ihop stolen. Ett kugghjul samverkar med ett annat kugghjul i driften av en maskin. Till och med en balk kan samverka – då är det en så kallad samverkansbalk som samverkar med betong i en stark konstruktion.

Montering av samverkansbalk

En samverkansbalk är gjord av stål. De används ofta i moderna byggnader för en optimering av materialanvändningen. Man gjuter in sin samverkansbalk i betong. Därefter brandisoleras undersidan. Eller så använder man en balk med integrerad brandisolering. Det blir en tålig och kostnadseffektiv konstruktion som underlättar skapandet av öppna ytor i byggnaden.

Monteringen av balken görs med hjälp av kran. För arbetet att få den på plats krävs en samverkan mellan kranbil och förare, mellan svetspistol och svetsstift, eller mellan bultdragare och bult. Efter montaget kommer stål och betong att samverka genom kraftöverföring. Därigenom ökar konstruktionselementets styvhet med minskade påkänningar i stålbalken. Ännu en gång har samverkan gett ett resultat där ett plus ett är större än två. Läs mer om smaverkansbalk på denna hemsida: www.samverkansbalk.se

4 Jul 2022

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.